کلیدواژه‌ها = معنویت
تعمیق معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 57-71

20.1001.1.23222573.1400.10.4.3.9

مهدی محمدزاده بنی طرفی؛ سید امیر سخاوتیان؛ محمدحسین زارعی رضائی


مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم گرایی)

دوره 3، شماره 11، دی 1393، صفحه 1-34

غلامرضا خواجه سروی؛ محمد جواد فتحی؛ محمد اسفندیاری