کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 64
51. بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 147-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمدرضا امیرزاده


52. بیداری اسلامی و تغییر در هندسه قدرت در منطقه

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 111-124

مصطفی ملکوتیان


53. نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 195-213

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی


57. نواندیشی دینی و تعالی سیاسی در گفتمان امام خمینی+

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 55-78

علی اشرف نظری


58. بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 185-208

محمدجواد نوروزی؛ علی اکبر باقری


59. مؤلفه‌های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 115-134

فرزاد جهان‌بین


61. عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 199-220

محمد جواد هراتی؛ یدالله هنری لطیف پور؛ سید محمد کاظم حجازی


62. تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 9-34

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ حسین آجورلو


63. مقایسه نظریه اقتدار کاریزماتیک با رهبری امام خمینی(ع)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 9-28

اصغر افتخاری؛ سید علی مرتضوی امامی


64. اسلام سیاسی و نظم مردمی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 279-302

منصور میر احمدی