کلیدواژه‌ها = جنگ نرم
منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج


نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 195-212

جلیل دارا؛ محمدرضا الفی


تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 99-114

سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید علی مرتضوی امامی زواره