کلیدواژه‌ها = نمایندگی سیاسی
رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 25-50

سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محسن جمشیدی کوهساری