سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم
1. سازو کارهای افزایش قدرت سیاسی و کارآمدی آن از منظر قرآن کریم

ابراهیم کلانتری؛ محمدعلی حسین زاده

دوره 3، شماره 11 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-30

چکیده
  قرآن، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام که آئینی، اجتماعی ـ سیاسی و واقع‌گراست، قدرت سیاسی را به رسمیت شناخته ولی آن را ناشی از قدرت نامحدود و لایزال الهی می‌داند و ضمن تأیید انواع و منابع مختلف قدرت که ...  بیشتر