نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان
1. نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان

علی‌اشرف نظری؛ ناصر یوسف زهی

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1395، ، صفحه 35-59

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران به­عنوان "نخستین و بزرگ­ترین انقلاب مذهبی قرن بیستم میلادی" توانست منجر به درهم شکنندگی نظام­ تئوری و ساختاری در سطوح ملّی، منطقه­ای و جهانی شود. انقلاب 1357 ایران با ماهیتی اسلامی ...  بیشتر