کلیدواژه‌ها = گفتمان اسلام‌گرای انقلابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل گفتمان اسلام‌گرای انقلابی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه

دوره 10، شماره 3، آبان 1400

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ رضا محموداوغلی؛ محمدرضا آخوندی