طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، رشته مدیریت اجرایی، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

2 استاد، رشته مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 مربی، گروه معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

4 مربی، رشته مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.

چکیده

امروزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راه­های نیل به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مطرح می­باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه­ای به جاری­سازی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی دارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین جهت برازش مدل نهایی از روش معادلات ساختاری بهره­گرفته شده است.  بر اساس نتایج مشخص گردید که در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی دارای بالاترین همبستگی است  از طرفی و پس از حصول مدل پژوهش، کلیه شاخص­های برازش مدل نهایی نشان­دهنده وضعیت مطلوب و قابل قبولی می­باشند. در پایان پیامدهای فردی، مدیریتی و سازمانی به عنوان سه راهکار و پیامد کلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Foroozanfar 1
  • Ali Molahosseini 2
  • Mohammad Ali Riahi 3
  • Amir Abbas Najafipour 4
1 1. Instructor, Tourism faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
2 Prof., Economic and Management faculty, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, Iran
3 3. Instructor, Islamic faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
4 Instructor, Tourism faculty, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran
چکیده [English]

امروزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راه­های نیل به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مطرح می­باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه­ای به جاری­سازی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی دارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین جهت برازش مدل نهایی از روش معادلات ساختاری بهره­گرفته شده است.  بر اساس نتایج مشخص گردید که در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی دارای بالاترین همبستگی است  از طرفی و پس از حصول مدل پژوهش، کلیه شاخص­های برازش مدل نهایی نشان­دهنده وضعیت مطلوب و قابل قبولی می­باشند. در پایان پیامدهای فردی، مدیریتی و سازمانی به عنوان سه راهکار و پیامد کلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • اقتصادمقاومتی
  • بیانات مقام معظم رهبری
  • حمایت از تولید ملی
  • رونق تولید