بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز، دکترای مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. هرچند تمام این نظام ها مبتنی بر اراده ملت از طریق انتخابات می باشند اما در روش و ابزار تفاوت هایی با هم دارند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال می باشد که آیا امکان تحقق نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. یافته های تحقیق بر آن است که تحقق آن با موانع ماهیتی و شکلی مواجه است. تفاوت ماهیتی آن به نظام سیاسی ایران که مبتنی بر آموزه های دینی است با نظام های سیاسی غرب که مبتنی بر نگرش اومانیستی است برمی گردد و از طرف دیگر مشکل شکلی آن به مواردی چون فرهنگ سیاسی لازم، احزاب سیاسی قدرتمند، نظام انتخابات متناسب و موانع ساختاری در قانون اساسی برمیگردد فلذا امکان تحقق نظام پارلمانی در ایران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the obstacles to the formation of a parliamentary system in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • ali shiyari 1
  • و و 2
1 Assistant , University of Tabriz, Ph.D. in Islamic Studies
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
چکیده [English]

Presidential, parliamentary and semi-presidential political systems are rooted in the sovereignty of the nation and the public will of society, and seek to prevent the concentration of power through the balance of power and the control of power by power. Although all of these systems are based on the will of the nation through elections, they differ in method and tools. This descriptive-analytical study seeks to answer the question of whether it is possible to achieve a parliamentary system in the Islamic Republic of Iran. The research findings suggest that its realization is faced with obstacles of nature and form. Its essential difference goes back to the Iranian political system, which is based on religious teachings, and the Western political system, which is based on the humanist attitude. There is a structure in the constitution, so there is no possibility of a parliamentary system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parliamentary system
  • Separation of Powers
  • elections
  • Political Parties
  • Political Culture