تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

بی­گمان جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت‌های عمده و تأثیرگذار در تحولات منطقه خاورمیانه به شمار می­رود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین حوزه­های نفوذ و تاثیرگذاری سیاست­خارجی جمهوری اسلامی ایران، کشور یمن بوده است. اگرچه انقلاب اسلامی، جرقه الگوگیری و بیداری اسلامی را در میان شیعیان یمن و از آن جمله زیدی­ها و جنبش­ حوثی­­های این کشور ایجاد نمود، با این حال پس از اوج­گیری خیزش مردمی یمن پس از سال 2011 میلادی این بیداری بیش از پیش تقویت گردید. شکل­گیری یک حکومت مردمی که خواسته اصلی انقلابیون یمن است، می­تواند منافع تهران را تقویت کند. از این­رو، عربستان سعودی به عنوان رقیب اصلی ایران ‌در منطقه، همواره سعی نموده است تا موازنه قدرت را در منطقه به ضرر ایران و به سود خود حفظ نماید و حمله این کشور به یمن و سعی در ایجاد یک اتحاد عربی و همچنین به راه انداختن تبلیغات رسانه­ای علیه ایران، درواقع ریشه در اوج‌گیری قدرت ایران در منطقه دارد. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش­رو این است که جمهوری اسلامی ایراندر قبال تحولات سیاسی یمن چه رویکردی را در سیاست­خارجی خود اتخاذ کرده است؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی، با تقویت حس انقلابی و حمایت معنوی و سیاسی از جنبش شیعیان در یمن تلاش کرده است تا با استقرار حکومتی شیعی و هم­پیمان در این کشور، قلمروی نفوذ و قدرت منطقه­ای خود در غرب آسیا را وسعت بخشد و از گسترۀ نفوذ و بازیگری عربستان در سطح منطقه بکاهد. روش پژوهش کیفی از نوع تبیینی- علّی و روش تحلیل داده ها بر پایه بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivist analysis of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in relation to the political developments in Yemen

نویسندگان [English]

  • Reza Altiami Nia 1
  • hamid dorj 2
1 Assistant Professor of Political Science at Yasouj University
2 PhD student in International Relations, University of Guilan
چکیده [English]

Undoubtedly, the Islamic Republic of Iran is one of the major and influential powers in the developments in the Middle East. After the victory of the Islamic Revolution, Yemen has been one of the most important spheres of influence and influence of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Although the Islamic Revolution sparked a model of Islamic awakening among Yemeni Shiites, including the Zaydis and the Houthi movement, the awakening intensified after the Yemeni popular uprising escalated after 2011. The formation of a people's government, which is the main demand of the Yemeni revolutionaries, can strengthen Tehran's interests. Hence, Saudi Arabia, as Iran's main rival in the region, has always tried to maintain the balance of power in the region to the detriment of Iran and to its advantage, and its attack on Yemen and trying to establish an Arab alliance, as well as to establish Media propaganda against Iran is, in fact, rooted in the rise of Iranian power in the region. Based on this, the main question of the leading research is what approach has the Islamic Republic of Iran taken in its foreign policy towards the political developments in Yemen? The findings of the study indicate that the Islamic Republic of Iran, based on the discourse of the Islamic Revolution, by strengthening the revolutionary sense and spiritual and political support of the Shiite movement in Yemen, has tried to establish its regional sphere of influence and power by establishing a Shiite government and ally in this country. Expand Asia in the West and reduce Saudi Arabia's influence and influence in the region. The qualitative research method is explanatory-causal and the data analysis method is based on the use of library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Yemen
  • Islamic awakening
  • Structural Theory
  • Al-Houthi Movement