کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی و احصاء کارکردهای مجلس –به‌عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران- در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به این پرسش پاسخ دهد که «کارکرد های مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری چیست و آیا عملکرد مجلس شورای اسلامی با آن تطابق دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا با استفاده از منابع موجود در سایت اطلاع رسانی بیانات مقام معظم رهبری مجموعه بیانات و پیام های ایشان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و سپس با کاربست روش تحلیل محتوای سعی شده است تا کارکردهای مد نظر ایشان استخراج شود. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته‌بندی و در مرحله بعد با استفاده از روش ارزیابی و با مراجعه به گزارش های عملکرد ادوار مختلف مجلس، میزان تناسب عملکرد آن با بیانات مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت ثمره پژوهش نشان خواهد داد که عملکرد دوره های مختلف مجلس تا چه اندازه در راستای کارکردهایی که مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته اند حرکت کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of the Islamic Consultative Assembly in the statements of the Supreme Leader And evaluate the performance of the eight terms of the Islamic Consultative Assembly based on it

نویسندگان [English]

  • mohammadreza davoodi
  • gholamreza khajehsarvi
isu
چکیده [English]

This article seeks to answer and enumerate the functions of the Majlis - as one of the pillars of the political system of the Islamic Republic of Iran - in the statements of the Supreme Leader as one of the upstream documents in the system of the Islamic Republic of Iran, to answer the question: "What is Islamic in the statements of the Supreme Leader and does the performance of the Islamic Consultative Assembly correspond to it?" To answer this question, first, using the resources available on the information site of the Supreme Leader's Statement, a collection of his statements and messages addressed to the members of the Islamic Consultative Assembly was prepared, and then using the content analysis method, an attempt was made to extract his intended functions. Be. Therefore, after extracting the concepts related to the issue, the functions of the Islamic Consultative Assembly are categorized from his perspective, and in the next stage, using the evaluation method and referring to the performance reports of different periods of the Assembly, the degree of its performance with the statements of the Supreme Leader Will be reviewed. Ultimately, the fruits of the research will show to what extent the performance of the different periods of the parliament has moved in the direction of the functions assigned to it by the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Supreme Leader
  • Legislation
  • Islamic Consultative Assembly
  • Supervision