تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

تحولات اساسی در ماهیت، ساختار و منابع قدرت در ایران و نهادینه‌سازی قدرت سیاسی منحصر‌ به‌فرد را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب‌اسلامی دانست که با تدابیر امام‌خمینی (ره) بر پایه نظریه ولایت‌فقیه و ارزش‌های الهی- اسلامی با تکیه و تاکید بر مردمی بودن این نظام بنا نهاده شد. حضور و مشارکت مردم در شکل‌گیری قدرت سیاسی کشور، ولی‌نعمت دانستن آنها و اجتناب از تجربه دوران رژیم پهلوی در ظاهری بودن مشارکت مردم در بیانات، ارائه طریق و نیز در وصیت‌نامه الهی- سیاسی ‌امام خمینی(ره) مورد تاکید بوده است. رهبری انقلاب نیز با همین رویکرد، در اغلب فرمایشات و توصیه‌ها بر ضرورت و اهمیت مردمی ‌بودن نظام جمهوری‌اسلامی ایران تاکید نموده‌اند. این مقاله با تبیین و بررسی مشارکت و نقش مردم در اداره کشور، در صدد پاسخ به این سوال محوری است که عمده‌ترین ساز و-کارهای مناسب جهت اعتلای کارآمدی از طریق افزایش مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌گردد که در دیدگاه اسلامی و نظام جمهوری‌اسلامی ایران ساز وکارهای ویژه‌ای برای تقویت و افزایش میزان مشارکت مردم و مردمی کردن نظام ‌اسلامی ایران مد نظر رهبران و قانون اساسی این کشور است. در این تحقیق سعی برآن شده است تا با بررسی آثار و مکتوبات مدون، این ساز وکارها به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی تحلیلی با نگاهی جدید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the opportunities for the presence and participation of the people in the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazhari 1
  • Reza Dehghanian 2
  • Mohammad Reza Mojtehedi 3
  • Ayat Mulaee 4
1 Assistant Professor, University of Tabriz
2 Department of Law, University of Tabriz
3 Department of Law, University of Tabriz
4 Department of Law, University of Tabriz
چکیده [English]

Fundamental changes in the nature, structure and sources of power in Iran and the institutionalization of unique political power can be considered as one of the important achievements of the victory of the Islamic Revolution. Theological-Islamic theories were established by relying on and emphasizing the popular nature of this system. The presence and participation of the people in the formation of the political power of the country, knowing their blessings and avoiding the experience of the Pahlavi regime in the appearance of people's participation in statements, providing a way and also in the divine-political will of Imam Khomeini (RA) is emphasized. Is. With the same approach, the leadership of the revolution has emphasized in most of its orders and recommendations the necessity and importance of the popular system of the Islamic Republic of Iran. This article, by explaining and examining the participation and role of the people in the administration of the country, seeks to answer the central question of what are the main appropriate mechanisms to enhance efficiency by increasing the participation and presence of the people in different areas of the Islamic Republic of Iran? Is? In response, it is hypothesized that in the view of the Islamic Republic and the system of the Islamic Republic of Iran, special mechanisms to strengthen and increase the participation of the people and popularize the Islamic system of Iran are considered by the leaders and the constitution of this country. In this research, an attempt has been made to examine these mechanisms in a library and descriptive-analytical manner with a new perspective by examining the works and written writings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Popularity
  • Accountability
  • Elites
  • Responsibility