شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

انقلاب اسلامی ایران با تأسی از تعالیم وحیانی قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام به پیروزی رسید و انقلابی گری یکی از ارزش‌های جامعه اسلامی تلقی گردید. انقلابیون نیز در حوزه‌های مختلف مورد نیاز جامعه از جمله سیاست، فرهنگ و اقتصاد برای پیشبرد اهداف انقلاب تلاش کردند، حضور در این عرصه‌ها به‌ویژه عرصه سیاست، به دلیل عدم همسانی تعاریف و فقدان معیارهای سنجه‌پذیر و معین، همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است، این پژوهش درصدد است تا معیارهای سیاسی انقلابی گری را با معیار قرآن مورد بازبینی و بازیابی قرار دهد. از این رو با تحلیل آیات قرآن کریم و با کمک داده‌های کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سؤال است که شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پیروی از رهبری جامعه اسلامی، صراحت در بیان مواضع انقلابی، اعتماد به نیروهای داخلی، حساسیت در برابر دشمن، رعایت تقوای سیاسی، رعایت ارزش‌های مقبول زندگی اجتماعی و مبارزه با فساد درونی نیروهای انقلابی از مهم‌ترین شاخص‌های سیاسی انقلابیون از نگاه قرآن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionary Political Indicators from the Quran's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bakouei 1
  • ahad davari chelaghaee 2
1 Assistant professor and faculty member of Quranic Science and Islamic Culture
2 Faculty of Quranic Science and Islamic Culture
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran succeeds by establishing the revelations of the Qur'an and the Prophet (peace be upon him) and revolutionaryism was considered one of the values of Islamic society. Revolutionaries also tried to advance the goals of the revolution in various areas of society, including politics, culture and economics, the presence in these arenas, especially in politics, has always been accompanied by ups and downs, due to a lack of consistency in definitions and a lack of measurable and definite criteria,this study seeks to revise and restore the political criteria of revolutionaryism to the Qur'an. Therefore, by analyzing the verses of the Holy Quran and using library data, it seeks to answer this question that what are the political indicators of the revolutionaries from the Quran's point of view? The findings of the study shows that following the leadership of Islamic society, expressing revolutionary positions, trusting in the internal forces, sensitivity to the enemy, observing political reinforcements, observing the accepted values of social life and combating corruption within the revolutionary forces are the most important political indicators of the revolutionaries from the Quran's point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • Politics
  • Revolutionary
  • Revolutionaries
  • Holy Quran