واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه آموزشی تاریخ/ دانشگاه خوارزمی واحد تهران/ تهران/ ایران

چکیده

روز ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۵۶، مقاله‌ای تحت عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به قلم مستعار احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. این مقاله در سراسر ایران بازتابی گسترده داشت اما با گسترش اعتراضات قم پیآمد آن به‌طور فوری جلوه‌گر شد و با گسترده شدن اعتراضات تعداد کشتگان افزایش یافت. این جستار درصدد است با عنایت به نظریه کورپی و عملکرد محمدرضا شاه در مواجهه با بحران به واکاوی ماهیت مقاله و دلایل و پیآمدهای انتشار آن بپردازد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد مقاله 17 دی هم چون جرقهای در دل روزهای پر خفقان و مملو از سرکوب، منجر به اتحاد نیروهای اپوزیسیون با تمسک به ایدئولوژی مذهبی شد و نقطه عطفی جهت مبارزات میدانی گردید. در این میان آنچه حائز اهمیت است روش غیرهوشمندانه رژیم برای مواجهه با مخالفان بود که درنهایت در بستر چنین حوادثی جرقههای انقلاب شکل گرفت.
واژگان کلیدی: محمدرضا شاه، امام خمینی (ره)، مقاله 17 دی، قم، تبریز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the reasons and consequences of publishing the article on January 7, 1977

نویسندگان [English]

  • Soheila Nazari Ghanbari 1
  • Foad Pourarin 2
1 University kharazmi
2 History Department/Kharazmi University, Tehran Branch /Tehran/Iran
چکیده [English]

n January 7, 1978, an article entitled "Iran and the Red and Black Colonization" written by Ahmad Rashidi Motlagh was published in the newspaper Ettela'at. This article was widely reported throughout Iran, but with the spread of the Qom protests, its consequences became immediately apparent, and the number of people killed increased as the protests spread. This paper seeks to investigate the nature of the article and the reasons and consequences of its publication by considering Korpi's theory and Mohammad Reza Shah's performance in the face of crisis. The findings of the present study show that the article of January 7, like a spark in the heart of suffocating and repressive days, led to the unification of opposition forces based on religious ideology and became a turning point for field struggles. What is important, meanwhile, was the regime's reckless approach to confronting the opposition, which ultimately sparked the revolution in the wake of such incidents.
Keywords: Mohammad Reza Shah, Imam Khomeini (RA), Article January 7, Qom, Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mohammad Reza Shah
  • Imam Khomeini (RA)
  • Article January 7
  • Qom
  • Tabriz