بحران سوریه و چالش های سیاسی- امنیتی رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه امام حسین

2 استاد یار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بحران سوریه، بدون شک، یکی از مهمترین نقاط عطف تحولات خاورمیانه در دو دهه اخیر و کانون تلاقی اهداف و منافع بازیگران متعدد منطقه ای و بین المللی بوده است. دراین میان، رژیم صهیونیستی اگرچه در ابتدا با این تصور که این بحران به تضعیف و یا سرنگونی نظام سیاسی سوریه و بالتبع افول محور مقاومت در منطقه منجر می شود، بر فرصت های ناشی از این بحران متمرکز شده بود اما با گذشت زمان، با افزایش جایگاه و نقش مهم محور مقاومت و بویژه ایران در مدیریت این بحران، چالش ها و تهدیدات ناشی از این بحران را موثرتر ادراک نمود. چنانچه دراین زمینه، حضور مستقیم و بی‌واسطۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه و در کنار مرزهای فلسطین اشغالی به یکی از اولویت های تهدید امنیت ملی رژیم صهیونیستی تبدیل شد. در این چارچوب، این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که وقوع بحران سوریه وبه دنبال آن حضور جمهوری اسلامی ایران در این کشور، چه تهدیداتی را فراروی رژیم صهیونیستی قرار داده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حضور طولانی‌مدت جمهوری اسلامی ایران در کنار مرزهای فلسطین اشغالی و بویژه گشایش جبهۀ سوم مقاومت در جولان، زمینه بسط نفوذ ژئوپلیتیکی تهران در شامات و افزایش قدرت بازدارندگی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی را بوجود آورده و و قدرتِ عمل این رژیم را در زیر منطقۀ شامات محدود می‌سازد. علاوه بر این، حضور مداوم ایران در سوریه، نه تنها زمینه تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جریان های میدانی مقاومت را بوجود آورده بلکه امکان تاثیرگذاری آن بر فلسطینیان آواره ساکن در شامات را فراهم نموده که این مساله می تواند رژیم صهیونیستی را با چالش‌های سیاسی- امنیتی درونی و بیرونی عدیده‌ای مواجه سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Syrian crisis and the political-security challenges of the Zionist regime in the face of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Amirreza Moghavemi 1
  • Mahdi Javdani Moqaddam 2
1 PhD student in Regional Studies, Imam Hossein University
2 Assistant Professor of International Relations, Imam Sadegh (AS) University
چکیده [English]

The Syrian crisis, undoubtedly, has been one of the most important milestone in the Middle East developments in the last two decades and the center of meeting the aims and interests of numerous regional and international actors. In the meantime, the Zionist regime was focused on the opportunities of this crisis, although it was initially focused on the prospect that this crisis would weaken or topple the Syrian political system and collapse the resistance axis in the region, but as time went on, it perceived challenges and threats emanating from this crisis more effectively in managing the crisis. in this context, the direct and direct presence of the islamic republic of iran in syria and along the borders of occupied Palestine became one of the priorities of the national security threat. Within this framework, the paper seeks to answer the question that the occurrence of the Syrian crisis followed by the presence of the Islamic Republic of Iran in this country, what threats are facing the Zionist regime? the results of this study show that the long - standing presence of the islamic republic of iran along with the borders of occupied Palestine and especially the opening of the third front of resistance in the Golan, created an extension of iran's geopolitical influence in levant and increasing the power of this regime under the israel area. Moreover, the continued presence of Iran in Syria does not only reinforce the ties of the Islamic Republic of Iran with the field currents of resistance, but it will allow for its effectiveness on the Palestinian refugees living in Levant, which can confront the Zionist regime in many internal and external challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria Crisis
  • Islamic Republic of Iran
  • Israel
  • Threat balance