تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات تحقق دولت اسلامی در اندیشه ی مقام معظم رهبری(حفظه الله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی/ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 استاد دپارتمان علوم سیاسی/ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام/ قم

چکیده

چکیده
مقاله حاضر به تحلیل مضمون پیش شرط ها و استلزامات دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله) می‌پردازد. (مسأله) در این مقاله چیستی پیش شرط ها و استلزامات دولت اسلامی در اندیشه معظم له، با روش کیفی تحلیل مضمون و به کارگیری نرم افزار MAXQDA بررسی شده است. (روش) ایجاد دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله)، دارای جایگاهی مهم و کلیدی می باشد. در اندیشه ی تمدنی مقام معظم رهبری دولت اسلامی ابزاری برای تحقق حیات طیبه می‌باشد که در آن پیشرفت های مادی و معنوی در جامعه محقق خواهد شد. اینکه از نظر مقام معظم رهبری(حفظه الله) استلزامات تحقق دولت مطلوب اسلامی چیست و چه پیش شرط هایی برای ایجاد چنین دولت مطلوبی ضرورت دارد نیازمند بررسی و پژوهش می باشد. با توجه به بررسی سخنان مقام معظم رهبری(حفظه الله) درباره ماهیت، ضرورت، هدف و منابع و مبانی نظری تحقق دولت اسلامی در کشور، پیش شرط های لازم در تحقق دولت اسلامی را می توان نتیجه گرفت. معظم له معتقد هستند جهت تحقق دولت اسلامی که لازمه ی ایجاد حیات طیبه در جامعه می باشد، هم استلزامات ساختاری و بنیادی و هم استلزامات کارگزاری متناسب با منابع اسلامی استخراج گردیده و به کار گرفته شوند.(یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the preconditions and implications of the realization of the Islamic State in the idea of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • rasuol molaei 1
  • golamreza behroozilak 2
1 Bagher al –Olum University/ political science
2 Professor, Department of Political Science / Baqer al-Uloom University / Qom
چکیده [English]

The present paper seeks to analyze the content of the preconditions and implications of the Islamic State in the thought of the Supreme Leader (Habosh Allah). (Issue) In this article, what are the preconditions and implications of the Islamic state in the great thought of Islam, by the qualitative method of analysis and application of MAXQDA software. (Methodology) The creation of an Islamic state in the thought of the Supreme Leader (Habosh Allah) has a key position. In the thought of civilization, the Supreme Leader of the Islamic State is an instrument for the realization of Tibet's life, in which material and spiritual advances will be realized in society. In the view of the Supreme Leader (Hafsah Allah), the imperatives of the realization of the Islamic state and the prerequisites for the establishment of such a desirable state requires research and research. Considering the views of the Supreme Leader (Habosh Allah) on the nature, necessity, purpose and resources and the theoretical foundations for the realization of the Islamic State in the country, the prerequisites for the realization of the Islamic State can be concluded. In order to realize the Islamic state which is necessary for the creation of life in society, the Supreme Leader believes that both structural and fundamental implications and brokerage requirements are appropriate for Islamic resources. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Supreme Leader
  • preconditions
  • implications
  • subject analysis
  • Islamic state