اصول بنیادین و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله)

نویسنده

استادیار گروه حقوق و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

زمانی تصور بر آن بود که یک کشور در موقعیتی میتواند در عرصه بین الملل ظهور و بروز داشته باشد که وابسته به یکی از قدرت های جهانی باشد، وگرنه در مناسبات و معادلات جهانی هضم خواهد شد. اما ظهور انقلاب اسلامی در ایران بر چنین رویکردی پشت پا زد و رویکرد ساخت درونی قدرت و اتکا به ظرفیت ها و نیروهای داخلی را وارد ادبیات سیاسی نمود. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی و با هدف تبیین اصول و الزامات راهبردی استحکام ساخت درونی قدرت نظام، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که استحکام ساخت درونی قدرت نظام از دیدگاه امام خامنه ای(مدظله العالی) بر چه اصولی استوار است و الزامات راهبردی آن شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که ساخت درونی قدرت نظام با تکیه بر اصولی چون کرامت انسانی، عدالت و برابری، محبت و مهرورزی، سهیم کردن مردم در امور جامعه و اتخاد راهبردهایی چون تقویت ایمان و معنویت، تعمیق بصیرت، ارتقای توانمندى ها و آمادگی های دفاعى، شناخت دشمن، اقتصاد مقاومتی و جهاد علمی و فناورانه مستحکم خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Principles and Strategic Requirements of Strengthening of the Internal Construction of the Power System from the Viewpoint of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Sayed Asghar Jafari
Assistant Professor, law and Political Science faculty at MalekAshtar University
چکیده [English]

It was once thought that only a country could appear in the international arena that is dependent on one of the world powers, otherwise it will be digested in global relations and equations. But the advent of the Islamic Revolution in Iran turned against such an approach and incited the internal construction of power and reliance on internal capacities and forces play the most important role in political literature. The present research is descriptive-analytic in order to explain the principles and strategic requirements of the strength of the internal construction of the power of the system, which will answer the fundamental question that “from the view point of Imam Khamenei, what is the firmness of the internal construction of power and what are its strategic requirements?” The overall result of this study is that the intrinsic construction of the power of the system is based on principles such as: human dignity, justice and equality, kindness and affection, the sharing of people in the affairs of society, and the adoption of strategies such as strengthening faith and spirituality, deepening insight, enhancement of capabilities and defense readiness, recognition of the enemy, resistance economy and scientific and technological jihad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Principles
  • Internal Building Strength Empowering
  • Justice
  • Insight
  • resistance economics