واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ

نویسندگان

1 دکتری انقلاب اسلامی

2 دانشیار دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

دولت­ها در سیاست خارجی، اغلب مطابق نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتک، ساختار و عملکرد نظام بین الملل استراتژی­های را برای تامین منافع ملی برمی­گزینند. کشور ایران با عنایت  موقعیت حساس از جغرافیای جهانی، همواره موجب رقابت قدرت­های بزرگ برای تسلط بر این کشور شده است. این مقاله تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که چرا دستگاه دیپلماسی در عصر پهلوی و در موقعیت جنگ جهانی دوم گرفتار ائتلاف قدرت­های بزرگ شد و قدرت­های بزرگ بر سر سقوط دولت پهلوی با یکدیگر به توافق رسیدند. مقاله حاضر در قالب چهارچوب تئوریک «واقع گرایی ساختاری» به دنبال تأیید این فرضیه است که فقدان استراتژی در روابط خارجی و داخلی، و ساختار حاکم بر روابط بین الملل موجب ناکامی دستگاه دیپلماسی و ائتلاف قدرتهای بزرگ شده و این امر ناکامی دستگاه دیپلماسی ایران در جنگ جهانی دوم در حفظ منافع ملی درعرصه بین الملل را به همراه داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Realism and Diplomacy of the Pahlavi Government towards the Coalition of Great Powers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Harati 1
  • Mahmoud Zafari 2
1 Phd. of Islamic Revolution
2 Assistant Professor at BuAliSina University
چکیده [English]

In foreign policy, governments often choose their strategies according to national interests, their domestic needs, geographic location, geopolitics, and structure and performance of the international system. Iran, given to its sensitive position in global geography, has always led to rivaling among great powers to dominate it. This paper
tries to answer the question of why the Pahlavi-era diplomacy apparatus was plagued by a coalition of great powers at the time of World War II, and great powers agreed on the collapse of the Pahlavi government. This paper, by use of the theoretical framework of structural realism, seeks to confirm the hypothesis that the lack of a strategy in foreign and domestic relations and the governing structure of international relations has led to the failure of the Iran’s diplomacy and at the same time, coalition of great powers, which in the Second World War has not served to preserve national interests in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World War II
  • Iran
  • Foreign Policy
  • Great Powers
  • Coalition
  • structural realism