بررسی تأثیر اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورت‌‌بندی عزاداری محرم: بررسی موردی محرم سال 1342

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بلوار تعاون- خ شهید رسولزاده فرساد شرقی- خ شهید نوروزی- خ سرو پنجم- پ ۱۱- و ۶

2 هنر اسلامی، هنر، شاهد، تهران، تهران

3 گرافیک و تصویرسازی، هنر، شاهد، تهران، تهران

چکیده

تأثیرات اندیشه­‌ی سیاسی مبارزه­‌ای امام خمینی بر مراسم عزاداری محرم کمتر با توجه به خودِ مفهوم عزاداری مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر با نگرشی سیاسی تحلیل شده است. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین اندیشه­‌ی سیاسی امام خمینی در شروع حرکت مبارزه­‌ای خود (خرداد ۴۲)، نوع تأثیر این اندیشه در درونمایه و صورت­‌بندی گونه­‌های مختلف عزاداری در محرم سال ۴۲ مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از گونه مطالعه تاریخی - تطبیقی تفسیرگرا بود که مبتنی بر رهیافت­‌های کیفی و مطالعه عمیق و همه­‌جانبه­‌ی تعداد محدودی از موارد استوار گردید. در یافته­‌های پژوهش در زمینه­‌ی درونمایه مشخص شد که استعاره­‌ی «شاه، یزید زمان است» به عنوان کلیدی­‌ترین مفهوم در مراسم عزاداری ارائه‌ شده است. در زمینه‌­ی صورت­‌بندی نیز تغییرات در چهار دسته مورد بررسی قرار گرفت. در پایان ضمن تأیید پرسش اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر اندیشه­‌ی سیاسی بر مراسم عزاداری، مشخص شد که تغییرات مذکور در صورت‌­بندی به هیچ عنوان به معنای عاری شدن عزاداری از ذات «عزادارانه‌» ی خود نبوده ‌است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Imam Khomeini's Political Thought on the Thesis and Formation of Mourning of Muharram: A Case Study of Muharram in 1342

نویسندگان [English]

  • سیدمصطفی حسینی 1
  • Khashayar Ghazizadeh 2
  • Morteza Asade 3
1 بلوار تعاون- خ شهید رسولزاده فرساد شرقی- خ شهید نوروزی- خ سرو پنجم- پ ۱۱- و ۶
2 Islamic Arts, Art, Shahed, Tehran, Tehran
3 Graphic and Illustration, Art, Shahed, Tehran, Tehran
چکیده [English]

The effects of political thought of Imam Khomeini on the mourning ceremony of Muharram have been examined less with regard to the concept of mourning itself and have been further analyzed with a political viewpoint. In the present study, while explaining political thought of Imam Khomeini at the beginning of his struggle (Khordad 42), the type of effect of this thought in the theme and formulation of different types of mourning was studied.
The methodology of this study is an interpretive-historical comparative study that is based on qualitative approaches and deep and exhaustive studies of a limited number of cases. In the research about the context of the theme, it became clear that the metaphor of "Shah is Yazid of Time" is presented as the most important concept in the mourning ceremony. In the context of formulation, changes were also examined in four categories. Finally, confirming the main question of the research on the effect of political thought on the mourning ceremony, it became clear that the changes in formulation in no way meant the loss of mourning from its "mournful" nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Political Thought
  • Khordad 42
  • Muharram
  • mourning