بررسی تحلیلی مراسم سوگواری امام حسین(ع) از منظر سفرنامه‌های اروپایی عصر صفوی و تاثیر آن در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاهها

2 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه ÷یام نور

چکیده

تاریخ صفویه در ترویج سنتهای اعتقادی  شیعه به ویژه سوگواری امام حسینb تاثیر بسیاری داشته است، با توجه به سیاست مذهبی حکومت، مراسم سوگواری امام حسینb بسیار باشکوه و آزادانه برگزار می­گردید. هدف اصلی پژوهش، بازشناسی این مراسم ازنگاه ناظران اروپایی و در نتیجه تاثیر آن در انقلاب اسلامی  است. لذا مسئله اصلی این است که مراسم سوگواری امام حسینb درسفرنامه­های اروپایی عصر صفوی چگونه انعکاس یافته و دیدگاه آنها چه بوده است؟ و تاثیرآن در انقلاب ما چه بوده است؟ در پی آن، این فرضیه طرح می­گردد که سیاحان اروپایی به اهمیت و عظمت مراسم سوگواری محرم در نزد ایرانیان اشاره داشتهو گزارش­های آن­ها در این زمینه ترکیبی از اخبارصحیح و نادرست است.
با بررسی سفرنامه­های اروپاییان عصر صفوی می­توان نتیجه گرفت گاه روح الحادی و مادیگراینه انان نیز هست که مراسم سوگواری امام حسینb در عصر صفوی با حمایت دولت صفوی رشد و توسعه یافت و در عین حال با رسوم غیر مذهبی و خرافی نیز آمیخته گردید و به مرورشکل مذهبی گرفت. ایجاد همبستگی و استمرار فرهنگ دینی، وفاق اجتماعی، جامعه‌ پذیری  و بازیابی هویت دینی از کارکردهای مهم این مراسم می‌­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Review of the Mourning Ceremony of Imam Hussein from the Perception of the European Travelogues in Safavid Era and Its Impact on the Victory of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • ramezan rezaei 1
  • mohammad shoormeij 2
1 معاونت اموزشی
2 استادیار
چکیده [English]

Safavid history has had a great influence on the promotion of Shiite beliefs, especially the mourning of Imam Hussein. Regarding the religious policy of the state, Imam Hussein's mourning ceremony was very magnificent and freely held. The main goal of the study is to recognize the ceremony from the point of view of European observers and as a result, its impact on the Islamic revolution. The main questions are, ‘How the mourning ceremony of Imam Hussein was reflected in the itineraries of the European tourists of Safavid era and what was their view? What impacts have had in our revolution?’ By examining the itineraries of the Safavid Europeans, which have deduced from their atheistic spirit and materialism, we can conclude that Imam Hussein's mourning ceremony in Safavid era grew with the support of the Safavid government and was also mixed with non-religious and superstitious traditions. It became a religious figure. Creating solidarity and continuity of religious culture, social consensus, socialization and restoring religious identity are some of the important functions of this event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mourning ceremony
  • Imam Hussein
  • Safavid
  • European Tourists
  • Taziyeh Ashoura
  • and Developments of Iran