بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت عمی دانشکده الهیات

2 عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز

چکیده

«آموزه­های اسلامی رهبری را به عنوان رکن جامعه اسلامی معرفی می­کنند و به امت اسلامی دستور می­دهند که در بحران­ها به رهبری رجوع کرده و از توطئه دشمنان در امان بمانند. چندین دهه تجربه جمهوری اسلامی هم نقش امام خمینیv و مقام معظم رهبری در مدیریت بحران­ها را به خوبی اثبات کرده است. همین امر موجب شده است دشمنان در صدد تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاباسلامی برآمده و سعی کنند در اعتماد عمومی و مقبولیت ایشان تردید و میان ایشان وامت اسلامی فاصله ایجاد کنند. حال این سوال پیش می­آید که وقتی دشمنان منزلت رهبری را هدف قرار داده و قدرت او برای کنترل و مدیریت بحران­ها را تضعیف می­کنند مردم چه تکلیفی دارند؟ به عبارت دیگر دفاع از جایگاه رهبر بر عهده کیست و با چه شیوه­ای باید از آن دفاع شود؟ پژوهش حاضر روش­هایی را که امروزه دشمنان برای تضعیف قدرت نرم رهبری اسلامی به کار می­برند با شیوه­هایی که دشمنان علیه انبیا به کار برده­اند و در قرآن به آنها اشاره شده است مقایسه کرده و در نهایت نتیجه گرفت که شیوه­های دشمنان علیه رهبران الهی از زمان­های دور تاکنون در چارچوب­های مشابهی قرار دارند. بر این اساس در پژوهش حاضر برای مقابله با توطئه تضعیف قدرت نرم رهبری، راهکارهایی را که قرآن برای دفاع از انبیا به کاربرده است مورد توجه قرار گرفتند. در نهایت این نتیجه به دست آمد که اولا بر اساس شیوه قرآنی تضعیف رهبری در هیچ شرایطی نباید بی­پاسخ بماند و امت اسلامی مکلف به دفاع از جایگاه رهبری هستند، ثانیاً راهکارهای قرآنی مقابله با تضعیف قدرت نرم رهبری از ملاک واحدی تبعیت نمی­کند، بلکه سبک قرآنی اقتضا می­کند که در گام اول روش دشمن شناسایی و تحلیل شود و سپس شیوه­ای هوشمندانه که با توطئه دشمن متناسب است برای دفاع از رهبری اتخاذ شود».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Strategies to Prevent Destabilization the Soft Power of the Islamic Revolution’s Leader by Relying on Quranic Teachings

نویسندگان [English]

  • seyyed husain olyanasab 1
  • Hasan Salehi 2
  • s j 2
1 iran, tabriz uneversity
2 عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز
چکیده [English]

In Islamic teachings, leadership has been introduced as the pillar of the Islamic society and command the Islamic Ummah to come to the leader in crisis and be safe of the conspiracy of enemies. Decades of experience of the Islamic Republic has clearly demonstrated the role of Imam Khomeini and Supreme Leader in managing crises. This has led the enemies to seek to undermine the soft power of the leadership of the Islamic Revolution and try to make some distances between the public about their acceptance and make some hesitations between them. Now, the question arises: What do people have to do when the enemies target the dignity of leadership and undermine his power to control and manage crises? In other words, who defends the position of the leader and in what way should he be defended? The present research compares the methods that today's enemies use to weaken the soft power of Islamic leadership, by comparing the methods used by enemies against the prophets which referred to in the Qur'an, and concluded that the methods of enemies against the divine leaders from time to time have been in similar frameworks.
Accordingly, in the present study, to address the conspiracy of weakening the soft power of leadership, the solutions that the Qur'an has used to defend the prophets have been considered. Finally, the result was that, first, according to the Qur'anic method, the weakening of leadership should not be discontinued in any circumstances, and the Islamic Ummah is obliged to defend the position of leadership, second, the Quranic solutions to the weakening of the soft power of leadership do not follow a single criterion, but the style the Qur'an requires that the enemy's method be identified and analyzed in the first step, and then a clever way appropriate to the conspiracy of the enemy is taken to defend the leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Leader of the Revolution
  • Soft power
  • Confrontation with Weaknesses