عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مطالعه ، با توجه به ماهیت بنیاد شهید و جامعه هدف آن ، بر جنبه های فرهنگی سرمایه اجتماعی تاکید شده است. پژوهش حاضردر پی شناسایی عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی در بنیاد، از طریق اتخاذ یک رویکرد کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است. داده های میدانی مورد نیاز از طریق انجام 15 مصاحبه عمیق با گروه های مختلف آگاهی دهنده شامل ؛ اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، مدیران ارشد بنیاد ، افراد دارای سابقه همکاری موثر با بنیاد و افراد ایثارگر یا دارای ارتباط موثر با ایثارگران می باشند، جمع آوری شده است.،که با مراجعه به آنها و اعتمادسازی لازم ، مصاحبه انجام شده است. آگاهی دهندگان مطالعه با استفاده از روش های تعمدی و گلوله برفی و به صورت هدفمند غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تحلیل تماتیک داده های میدانی ، تعداد 5 مضمون اصلی و 48 مضمون فرعی شناسایی شد که در این میان ، مضامین اصلی شامل "بسترهای فرهنگی و اجتماعی"، "محیط ارتباطات بنیاد" ، "ویژگی  های جامعه هدف" ، " مشارکت ایثارگران" و "هویت و منزلت ایثارگران" می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The underlying factors associated with the development of social capital (Case Study: Martyr Foundation and Affaires)

نویسندگان [English]

  • mirali seyednagavi
  • vajollah ghorbanizadeh
  • mohammadali faghih
allame tabataba,i university
چکیده [English]

This study emphasises on cultural aspects of social capital, considering nature of the "Martyr Foundation" and its target community. This research seeks to identify the grounded factors associated with the development of social capital of the foundation by adopting a qualitative approach based on an interpretative paradigm. The intermediate data is collected from 15 interviews with various informative groups,by referring to them and giving them the needed assurance. These groups are included of faculty members of universities,senior managers of the foundation,people with a history of effective cooperation with the foundation or war veterans or one who has effective connection with them. The informants of the study are chosen by deliberate and snowball method in non probable judgmental sampling. By thematic analyzing of the field data, 5 main themes and 48 sub themes were identified. Main themes are "cultural and social context", "communication environment of the foundation" , "the target community features", "participation of the veterans" and " identity and dignity of the veterans."