وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

انقلاب اسلامی، نخستین انقلاب مذهبی عصر حاضر یا به تعبیر دیگر اولین قیام بزرگ علیه نظام­های زمینی و مدرنترین شکل قیام بود. در فرایند انقلاب اسلامی، گفتمانی هژمونیک شکل گرفت که با تمامی بداعتش ریشه در سنت دیرینه اسلام داشت.که در بستر انقلابی، اسلام دینی تعریف شده بود که سیاستش در عبادتش و عبادتش در سیاستش مدغم است، احکام اخلاقیش هم سیاسی است، قدرت را نیز در یک رابطه سازواره با معرفت دینی عرفانی تعریف کرده بود. در این نوشتار بر آنیم الزامات انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه حضرت امام خمینیv و رهبر معظم انقلاب که همان وفاداری و تاکید بر دوگانه جمهوریت و اسلامیت است را مورد پردازش قرار دهیم. در این نوشتار این دو عنصر اساسی در انقلاب اسلامی و مورد تاکید بنیانگذار نهضت اسلامی را بعنوان مبنا و چارچوب بحث خود قرار داده و ویژگی­های مورد نظر را تشریح می­نمائیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loyalty to the Dual Republicanism and Islamism as the Precondition of Staying Revolutionist

نویسنده [English]

  • abbas shafiee
payam noor
چکیده [English]

The Islamic Revolution was the first religious revolution of the present era or, in other words, the first major uprising against the mundane systems and the most modern form of uprising. In the process of the Islamic Revolution, a hegemonic discourse was formed which, with all its newness, rooted in the ancient tradition of Islam. In the revolutionary context, Islam was defined as a religion in which its politics and worshiping are integrated; its ethical rulings are political too; it also defined power in a synergistic relation with mystical religious knowledge. In this paper we consider the requirements of being and remaining revolutionist in the thinking of Imam Khomeini and the supreme leader of the revolution, which is loyalty and at the same time, emphasis on the dualism of republicanism and Islamism. In this essay, we will use these two basic elements in the Islamic Revolution and the emphasis of the founder of the Islamic Movement as a basis for discussion and describe the characteristics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Republicanism
  • Islamism
  • Velayat-e faqih