انقلاب اسلامی؛ فرصت‌های همگرایی جهان اسلام و راهکارهای تقویت آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرسی انقلاب اسلامی، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی و دانش آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

همگرایی در سطح بین الملل ، فرآیندی در زمینه افزایش همکاری میان دولت‌ها ، گامی در راستای همگون سازی ارزشها و روند تدریجی انتقال اقتدار به نهادهای فوق ملی می باشد که در راستای رسیدن به اهداف و مصالح همگانی اهمیت و ضرورت دارد. با توجه به اینکه یکی از آموزه‌های انقلاب اسلامی ایجاد همگرایی اسلامی است ، مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی و آموزه های آن چه فرصتهایی را برای همگرایی جهان اسلام ایجاد نموده و برای تقویت همگرایی چه راهکارهایی وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش با استفاده از نظریه کارکردگرایی نوین ، این گزاره است که انقلاب اسلامی با توجه به دارا بودن جاذبه‌های ایدئولوژیک و هویت‌بخشی همچون حمایت از ملل مستضعف ، حمایت از نهضتهای اسلامی و داشتن آموزه وحدت‌گرایی اسلامی و نیز با عنایت به تسری ارزش‌های اسلامی و انسانی به کشورهای تحت ستم و ملل مسلمان ، توانسته در مساله همگرایی جهان اسلام فرصت‌های زیادی ایجاد نماید و در این راستا اقدامات مهمی همچون تاسیس نهادهایی نظیر جامعه‌المصطفی العالمیه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی انجام داده که دارای دستاوردهای مثبتی می باشد؛ البته در سطح دولتها با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده که با ارائه راهکارهایی نظیر دیپلماسی بین کشورهای اسلامی ، روشنگرى نسبت به نقش سیاست هاى استکبارى و اجماع سازی علیه جریانهای وحدت ستیز در جهان اسلام قابل ارائه می باشد. در این مقاله ، روش توصیفی تحلیلی مورد بهره گیری قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution; Prospects for Convergence in the Islamic World and Strategies for Its Consolidation

نویسنده [English]

  • mohammd Haghi
مدرسی انقلاب اسلامی، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی و دانش آموخته حوزه علمیه قم
چکیده [English]

Convergence at the international level is a process of increasing intergovernmental cooperation, a step towards the harmonization of values and the gradual process of transfer of authority to transnational institutions that are important and necessary for the achievement of universal goals and interests. Given that one of the teachings of the Islamic Revolution is the creation of Islamic convergence, the present article seeks to show what opportunities the Islamic Revolution and its teachings have created for the convergence of the Islamic world and what are the possible ways to enhance convergence? The hypothesis of this study, using modern functionalism theory, is that the Islamic Revolution, with its ideological and identity-based magnetisms such as: supporting of the weak nations; supporting of the Islamic movements; the teachings of Islamic unity and values of Islam and humanitarian values; defending the oppressed countries and the Muslim nations, all of them, enabled the Islamic Revolution to create many opportunities in the matter of Islamic world convergence. Iran have taken important steps in this way, such as establishing institutions such as Al-Mustafa International University and the World Assembly for the Approximation of Islamic Religions, with positive achievements. At the same time, there has been some obstacles and limitations at the states’ level, that can be removed by providing solutions such as diplomacy between Islamic countries, enlightening about the role of authoritarian policies and building consensus against unity-braking movements in the Islamic world. In this paper, a descriptive-analytical method is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Convergence
  • Islamic world
  • opportunities
  • Solutions