بازکاوی پروژه تطهیر پهلوی در منابع تاریخی منتشر شده در جمهوری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف پردیس فارابی قم دانشگاه تهران

چکیده

تطهیر کارگزاران و خصوصاً دو پادشاه پهلوی، به عنوانِ یک پروژه تاریخی-رسانه ای مورد توجه مخالفانِ نظام اسلامی قرار گرفته و با مطالب زیادی این رویکرد، تولید و منتشر شده است. خدشه در ذهنیت تاریخی نسل امروز و آینده، ایجاد تردید در علل وقوع انقلاب اسلامی و نیز کارآمدی جمهوری اسلامی، از جمله نتایج پروژه تطهیر در ایران است.
این نوشتار با اتکا بر مستندات تاریخی، به بازکاوی ابعاد گسترده تحقق پروژه تطهیر در جمهوری اسلامی پرداخته است. ضمن مرور هشدارهای تاریخی امام خمینی نسبت به تطهیر پهلوی و انوشیروان سازی از آنان، برخی مصادیق برجسته تاریخی مطرح و به اختصار مورد نقادی قرار گرفته است که تکثیر الگوی نقد مورد استفاده در این مقاله، تا حدود زیادی مخاطب را نسبت به تأثیر عمیق و ناخودآگاه مطالب تاریخی خلاف واقع، مصون خواهد کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconsideration of Pahlavi Cleansing Project in Published Historical Sources in Islamic Republic

نویسندگان [English]

  • Roohollah Shakeri Zaruhdi 1
  • sohrab m 2
1 Assistant Professor of Farabi University of Tehran
2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف پردیس فارابی قم دانشگاه تهران
چکیده [English]

The cleansing of agents, and especially of the two Pahlavi kings, has been as a historical-media project, the object of the opposition of the Islamic regime and has produced and published a lot with much of this approach. Damage to the historical mentality of the present and future generations, the defusing doubts about the causes of the Islamic Revolution, and the effectiveness of the Islamic Republic, are among the results of the cleansing project in Iran.
Drawing on historical documents, this article explores the broad dimensions of the realization of the cleansing project in the Islamic Republic. While reviewing Imam Khomeini's historical warnings of Pahlavi cleansing and introducing them as Anooshirwan, some prominent historical examples have been briefly criticized. Reproducing the criticism pattern used in this article would largely immune the audiences against the unlike historical materials’ profound and unconscious influences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi Cleansing
  • Distortion of the Islamic Revolution
  • contemporary history
  • Oral history
  • Imam Khomeini