بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار الهیات، گروه فقه دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران

چکیده

در میان کشورهای اسلامی، مصر از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است به دلایل مختلف ازجمله، وجود دانشگاه الازهر، حرکت اخوان المسلمین، مصلحان بزرگ، دین اسلام، تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران در ماهیت اسلامی انقلاب مصر با توجه به پیشینه بلندی که در اسلام‌گرایی دارد نمی‌‌توان تشکیک کرد.
مصر پیشتاز حرکت‌‌های اسلام‌گرایانه در جهان اسلام است و تبلور آن اخوان المسلمین است. به همین سبب مقابله باجنبش اخوان المسلمین ومبارزه باآن وکنترل اسلام‌گرایی در مصر یکی از سیاست‌‌های غرب و امریکا در بیداری اسلامی است، در این پژوهش به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در مصربربیداری اسلامی مصر،و شخصیت‌‌های تأثیرگذار بر بیداری اسلامی در آن کشور و خواسته‌‌ای مردم مصر در بیداری اسلامی پرداخته شده این پژوهش تحلیلی وکتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بیداری اسلامی در مصروتاثیرپذیری آن ازانقلاب اسلامی ایران

نویسنده [English]

 • hosain esmaily
gorop.elaheyaj and maaref.u.qom
چکیده [English]

در میان کشورهای اسلامی، مصر از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است به دلایل مختلف ازجمله، وجود دانشگاه الازهر، حرکت اخوان المسلمین، مصلحان بزرگ، دین اسلام، تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران در ماهیت اسلامی انقلاب مصر با توجه به پیشینه بلندی که در اسلام‌گرایی دارد نمی‌‌توان تشکیک کرد.
مصر پیشتاز حرکت‌‌های اسلام‌گرایانه در جهان اسلام است و تبلور آن اخوان المسلمین است. به همین سبب مقابله باجنبش اخوان المسلمین ومبارزه باآن وکنترل اسلام‌گرایی در مصر یکی از سیاست‌‌های غرب و امریکا در بیداری اسلامی است، در این پژوهش به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در مصربربیداری اسلامی مصر،و شخصیت‌‌های تأثیرگذار بر بیداری اسلامی در آن کشور و خواسته‌‌ای مردم مصر در بیداری اسلامی پرداخته شده این پژوهش تحلیلی وکتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • بیداری اسلامی
 • جنبش مردم مصر
 • اسلام‌گرائی
 • اخوان المسلمین
 1. اخوی، شاهرخ، بازتاب انقلاب ایران بر مصر در انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، انتشارات مکتب وهبه، قاهره1990.
 2. آقایی، بهمن و صفوی، خسرو، اخوان المسلمین انتشارات رسام تهران، 1365.
 3. آناتولی آرکادیویچ آگاریشیف زندگی سیاسی ناصر ترجمه محمد جواهر کلام انتشارات ویس، تهران 1368ش.
 4. اسپوزیتو، جان، ال، ترجمه: محسن مدیر شانه چی، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران 1382.
 5. باوریان، فریده و سهراب‌زاده، فاطمه، تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 2، صص 151-184، 1397.
 6. بی آزار شیرازی، عبدالکریم، همبستگی مذاهب اسلامی، قصة‌التقریب دار التقریب بین المذاهب الاسلامیه، انتشارات امیرکبیر، تهران 1350.
 7. جمعی از نویسندگان، جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران، انتشارات بوستان کتاب، قم 1388.
 8. تهوری، مسلم، محمدتقی قمی موسس دارالتقریب مصر 9 جلدی منادیان تقریب انتشارات زاهدان 1382.
 9. حسن ابراهیم حسن تاریخ الاسلام السیاسی والدینی و الشقافی و الاجتماعی مکتبة النهضة المصریه الازهر مصر 1965.
 • دکمجیان، هوایر، جنبش‌های اسلامی در جهان عرب ترجمه حمید احمدی، انتشارات مؤسسه کیهان، تهران 1366.
 1. سلیمان بیومی،‌ زکریا، الخوان المسلمون انتشارات مکتب وهبه، قاهره 1979م.
 2. سید قطب، نشانه‌های راه، ترجمه محمود محمودی، انتشارات احسان، تهران 1378.
 3. ضناوی، محمدعلی، کبری الحرکات الاسلامیه فی العصر الحدیث چاپ قاهره، بی‌تا.
 4. طبری، محمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک،‌ترجمه ابوالقاسم پاینده ج4 انتشارات اساطیر تهران 1362.
 5. عبدالرحیم الانبار، محمد، نحوالثورة الاسلامیه قاهره چاپ آبرین 1979م.
 6. علیزاده موسوی، سید مهدی، بیداری اسلامی،‌انتشارات نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، قم1390.
 7. علیزاده موسوی، سید مهدی، سلفی گری و وهابیت ج1 دفتر تبلیغات اسلامی قم چاپ چهارم 1390.
 8. عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی انتشارات خوارزمی، تهران 1372.
 9. فلاح زاده، محمد هادی ، جمهوری عربی مصر، انتشارات مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران، تهران 1383.
 10. قریشی، سیدرسول، بازخوانی مسئولیت بین‌المللی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران: تحلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و سازوکار تعیین متجاوز، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 3، صص 53-82، 1397.
 11. یکن، فتحی، الموسوعة الحرکیه، بی‌تا انتشارات البحوث و المشاریع الاسلامیه، بیروت 1399.
 12. لین پُل،‌استانلی، تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان حکومتگر ترجمه صادق سجادی انتشارات تاریخ ایران، تهران1370.
 13. محمدی ،منوچهر، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم 1385.
 14. ماهنامه المسلمون سال پنجم شماره اوّل چاپ دمشق 1956م.
 15. نشریه الاعتصام، قاهره، مصر فوریه 1979م ، سال 70 شماره 4 .
 16. نشریه الدعوة، اکتبر 1980 ، ذی الحجه 1400.