درباره نشریه

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی از استادان و پژوهشگران عزیز دعوت می کند تا مقالات خود را در زمینه های مرتبط با انقلاب اسلامی شامل: مبانی نظری انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی با‌هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و ایجاد عرصه‌ای برای تبادل آرا، اندیشه‌ها و‌ اطلاعات ناظر بر انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تبیین نظام‌مند مبانی نظری انقلاب اسلامی، اهداف کلان انقلاب اسلامی، راهبردهای ارتقاء فرهنگ و شناخت اندیشه انقلاب اسلامی، تبیین اندیشه‌های رهبری انقلاب اسلامی، مختصات دولت و جامعه در طراز انقلاب اسلامی، تبیین متدولوژی مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی و مطالعات زمینه‌های اجتماعی و تاریخی شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی و نقد جریان های فکری سیاسی رقیب منتشر می‌شود. 
انتشار این فصلنامه، به‌استناد مجوز شمارة 24700/90 مورخ 27/09/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و برابر مجوز شمارۀ  89314/18/3 مورخۀ 17/04/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریۀ علمی و براساس نظام رتبه‌بندی نشریات معتبر علمی سال 1399 موفق به کسب رتبۀ «ب» شده است.