اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1150
تعداد پذیرش 129
تعداد عدم پذیرش 606

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 474
تعداد مشاهده مقاله 337520
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 124646
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 92 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 185 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز
درصد پذیرش 11 %