اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1207
تعداد پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش 619

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 492
تعداد مشاهده مقاله 360358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 133459
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 91 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 187 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 300 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 12 %