بررسی وجوه تمایز جاهلیت اولی و مدرن در قرآن، احادیث و روایات و نقش انقلاب اسلامی ایران در رفع جاهلیت مدرن

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

گرچه تاکنون محققان به صورت جداگانه به بررسی ویژگی‌های جاهلیت اولی و مدرن پرداخته‌اند، اما کمتر به وجوه تمایز این دو جاهلیت توجه نموده‌اند، ازاین‌رو مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد ابعاد، زوایا ووجوه تمایز این دو جاهلیت را به بحث و بررسی بگذارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که جاهلیت اوّلی، در ازدحام تعصّب قبیله‌ای و حزبی، زنده به گور کردن دختران، تبرّج و خودآرایی، قمار و غنا و بت‌پرستی مزمن خود را نمایاند. گرچه ریشه‌های پیدایش جاهلیت مدرن متمایز از جاهلیت اولی است، اما در واقع تمام ویژگی‌های جاهلیت اولی را در بطن خود دارد که درگذر زمانه رنگ و لعابی نو یافته‌اند. در حالی‌که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گسترش حاکمیت دین اسلام در دنیای سکولار امروزی، ضمن بستر سازی حکومت جهانی مهدی(عج) و نحوه آمادگی برای حکومت مصلح جهانی، سایر نسل‌ها را نیز به تلاش و پویایی در تهیه مقدمات ظهور و فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان فراخوانده، تا بدین وسیله ریشه‌های جاهلیت مدرن از بین رفته و مردم جهان در حکومت مهدوی و الهی به سعادت برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Differences Between Early and Modern Ignorance in the Qur'an, Hadiths and Narrations And The Role of The Islamic Revolution Of Iran In Eliminating Modern Ignorance

نویسندگان [English]

 • sh ghazavi 1
 • ل ا 2
 • touraj saeidi nasab 3
1 tehran
3 dd
چکیده [English]

Although, researchers have studied the characteristics of early and modern ignorance separately, but less attention have been paid to the differences between the two ignorance, so the present article tries to use a descriptive-analytical method to discuss these different dimensions, angles and aspects of these two.
The results of the research indicate that the first ignorance, in the midst of tribal and partisan prejudice, showed itself by burying girls alive, self-decoration, gambling, and idolatry. The origins of modern ignorance are distinct from the first ignorance, but in fact it has all the features of the first ignorance in it that have found a new color and glaze over time. While with the victory of the Islamic Revolution of Iran and the expansion of the rule of Islam in today's secular world, while laying the groundwork for the Vali Asr world government and how to prepare for a world peaceful government, invite other generations also to strive and get prepared for emergence and establishment of an Islamic government in the world, in order to destroy the roots of modern ignorance and the people of the world to prosper in the Mahdavi and divine government.

کلیدواژه‌ها [English]

 • First Ignorance
 • Modern Ignorance
 • Islamic Revolution of Iran
 • Quran
 • Narrations
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. ابومعاش، سعید، 1430 ق، الإمام المهدی فی القرآن و السنة، مشهد مقدس، آستانة الرضویة المقدسه.‏
 4. آلوسی، ابو الفضل شهاب الدین محمود، 1992 م، بلوغ الارب، تحقیق محمد بهجه الاثری، قاهره، دارالکتب الحدیثة، الطبعه الاولی.
 5. ابن‌بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، 1377 ش، کمال الدین و النعمه، مترجم محمد باقر کمره‌ای، قم، کتابفروشی اسلامی.
 6. ابن‌بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، 1386 ش، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،مترجم محمّد انصاری محلاتی، قم، نسیم کوثر.
 7. ابن ابی الحدید، 1961 م، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره، دارالاحیاء الکتب العربیة، الطبعه الاولی.
 8. ابن شعب الحرّانی، حسن بن علی بن حسین، 1363 ش، تحف العقول عن آل الرّسول، قم، مؤسّس النشر الإسلامی.
 9. الترمانینی، عبدالاسلام؛ 1996 م، الزواج عند العرب فی الجاهلیة و السلام، دمشق، مکتبة الاسد، الطبعه الاولی.
 10. جعفریان، رسول، 1380 ش، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، قم، انصاریان،.
 11. جواد علی، 1413 ق، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد، جامعه بغداد، الطبعه الاولی.
 12. حتی، فیلیپ، 1366 ش، تاریخ عرب، تهران، آگاه.
 13. حلی، رضی الدین علی بن یوسف، 1337 ش، العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه، محقق محمود رجایی، قم، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
 14. خمینى، روح‏الله، 1389 ش، صحیفه امام، چاپ 5، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 15. الرشیدی، بی‌تا، العقل و الجهل فی الکتاب و السنّه، بی‌جا، بی‌نا.
 16. صافی، لطف الله، 1380 ش، منتخب الأثر فی الإمام الثانی، قم، مکتب آیه الله لطف الله الصافی الگلپایگانی.
 17. طباطبایی، محمد حسین، 2002 م، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الاولی.
 18. طبرسی، احمد بن، 1413ق، الإحتجاج، تحقیق: ابراهیم البهادری، محمّدهادی، جعفر سبحانی، قم، اسوه.
 19. العاملی، محمّد بن الحسنی،‌ 1373 ش، وسائل الشّیع إلی التّحصیل مسائل الشّریع، تصحیح و تحقیق عبدالرحیم ربّانی شیرازی، تهران، اسلامیه.
 20. عمر، فروخ، 1984 م، تاریخ الجاهلیه، بیروت، دارالعلم للملایین،الطبعه الاولی.
 21. قمی، علی بن ابراهیم، 1363 ش، تفسیر قمی، قم، اسلامیه.
 22. کلینی، محمّد بن یعقوب، 1365 ش، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
 23. مجلسی، محمّدباقر، 1403 ق، بحارالأنوار الجامع لدّرر أخبار الأئمّ الأطهار، بیروت، دار إحیا، التراث العربی.
 24. مکارم شیرازى و همکاران، ناصر، 1367 ش، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الا سلامیه.
 25. أبو جعفر البغدادی، محمدبن حبیب، 1998 م، المحبّر، بیروت، دارالافاق الجدیدة، الطبعه الاولی.
 26. مسعودی، ابوالحسن، علی بن حسین، 1404 ق، مروّج الذهب و معادن الجوهر، قم، دارالهجر.
 27. مطهّری، مرتضی، 1388 ش، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
 28. موسوی زاده، سید جواد، 1385 ش، تاریخ تحلیلی اسلام، قم، چهارده معصوم.
 29. نعمانی، ابن ابی زینب محمّد بن ابراهیم بن جعفر، الغیب، بی‌تا، تحقیق: علی اکبر غفّاری، تهران، مکتب الصدوق.
 30. نوری، حسین بن محمّدتقی، 1408 ق، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
 31. نویری، شهاب الدین احمد، 1985 م، نهایه الارب فی فنون الادب، مصر، وزارة الثقافه و الارشاد القومی، الطبعه الاولی.
 32. واقدی، محمد بن سعد، (1989م)، المغازی تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الاعلمی، الطبعه الاولی.
 33. ویل دورانت، 1368 ش، تاریخ تمدن، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران، سازمان انتشارات آموزش و پرورش.