خوانش دینی به مثابه سازمان مفهومی در بازنگری ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

2 ندارم

چکیده

قوانین اساسی به عنوان متون مرجع همواره در معرض «خوانش»، «تفسیر» و «بازنگری» هستند.  اهمیت اساسی این موضوع در آن است که «ضعف» یا «قوت» این دسته از قوانین مادر، مستقیماً  از طریق نهادسازی به حوزه اجتماعی و جامعه، منتقل می‌شود. مقاله حاضر از چنین منظری و در عطف توجه به ویژگی‌های منحصربفرد، ظرفیت درونزای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به واکاوی «ادبیات و مفاهیمِ» قانون اساسی پرداخته و از این طریق به لغزشگاه‌ها و نیازمندی‌های آن جهت بازخوانی‌های دینی، ابعاد و موضوعیتِ تازه‌ای بخشیده است.
 اهمیت این مطالعه، علاوه بر ذکر مصادیق بازنگری، در چارچوبی است که به مثابه یک سازمان مفهومیِ روشمند، امکان مطالعات دقیق در ابعاد مختلف را فراهم ساخته و ضرورت‌های حقوقیِ ناشی از آن را یادآوری می‌کند. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه چندوجهی، نشان می‌دهد که افزون بر وجود «مفاهیم مبهم و التقاطی»، قانون اساسی از حیث «ادبیات» هم  ناسازگاری‌هایی دارد که ابعاد مهم آن، تنها با «خوانش دینی»، قابل تشخیص است. این اثر با نگاه آینده‌پژوهانه، راهبرد اصلی بازنگری را معطوف به تقویت خوانش اسلامی تعریف کرده و در چنین چارچوبی، بازخوانی و اصلاح را پیگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the literature and concepts of the Constitution of the Islamic Republic of Iran with religious reading as Conceptual framework

نویسندگان [English]

  • Sayyed baqer Sayyed Nejad 1
  • Nasibeh Salimi 2
1
2
چکیده [English]

Constitutions are always read, interpreted and revised as "reference texts". The fundamental importance of this issue is that the "weakness" or "strength" of this group of mother laws is transmitted directly to the social sphere and society through institutionalization. From this perspective, and focusing on the unique features, basic capacity and endogenous capacity of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the present article analyzes the "literature and concepts" of the Constitution and thus its slips and requirements for religious readings, dimensions and Has given a new subject; The importance of this study, in addition to mentioning examples of revision, is in the context that, as a methodical conceptual organization, allows detailed studies in various dimensions and reminds of the legal implications arising from it. Also, the results of this multidimensional study show that in addition to the existence of "vague and eclectic concepts", the constitution also has inconsistencies in terms of "literature" whose important dimensions can be recognized only by "religious reading". With a futuristic view, this work defines the main strategy of the revision aimed at strengthening the Islamic reading and in such a framework, pursues re-reading and correction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious reading
  • text
  • revision
  • constitution of the Islamic Republic
  • modern concepts
  • concepts and religious literature