تحلیل سازه‌انگارانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات سیاسی یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

بی­گمان جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت‌های عمده و تأثیرگذار در تحولات منطقه خاورمیانه به شمار می­رود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین حوزه­های نفوذ و تاثیرگذاری سیاست­خارجی جمهوری اسلامی ایران، کشور یمن بوده است. اگرچه انقلاب اسلامی، جرقه الگوگیری و بیداری اسلامی را در میان شیعیان یمن و از آن جمله زیدی­ها و جنبش­ حوثی­­های این کشور ایجاد نمود، با این حال پس از اوج­گیری خیزش مردمی یمن پس از سال 2011 میلادی این بیداری بیش از پیش تقویت گردید. شکل­گیری یک حکومت مردمی که خواسته اصلی انقلابیون یمن است، می­تواند منافع تهران را تقویت کند. از این­رو، عربستان سعودی به عنوان رقیب اصلی ایران ‌در منطقه، همواره سعی نموده است تا موازنه قدرت را در منطقه به ضرر ایران و به سود خود حفظ نماید و حمله این کشور به یمن و سعی در ایجاد یک اتحاد عربی و همچنین به راه انداختن تبلیغات رسانه­ای علیه ایران، درواقع ریشه در اوج‌گیری قدرت ایران در منطقه دارد. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش­رو این است که جمهوری اسلامی ایراندر قبال تحولات سیاسی یمن چه رویکردی را در سیاست­خارجی خود اتخاذ کرده است؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی، با تقویت حس انقلابی و حمایت معنوی و سیاسی از جنبش شیعیان در یمن تلاش کرده است تا با استقرار حکومتی شیعی و هم­پیمان در این کشور، قلمروی نفوذ و قدرت منطقه­ای خود در غرب آسیا را وسعت بخشد و از گسترۀ نفوذ و بازیگری عربستان در سطح منطقه بکاهد. روش پژوهش کیفی از نوع تبیینی- علّی و روش تحلیل داده ها بر پایه بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivist analysis of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in relation to the political developments in Yemen

نویسندگان [English]

  • hamid dorj 1
  • Reza Altiami Nia 2
1 International Relations
2 Assistant Professor of Political Science at Yasouj University
چکیده [English]

Undoubtedly, the Islamic Republic of Iran is one of the major and influential powers in the developments in the Middle East. After the victory of the Islamic Revolution, Yemen has been one of the most important spheres of influence and influence of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Although the Islamic Revolution sparked a model of Islamic awakening among Yemeni Shiites, including the Zaydis and the Houthi movement, the awakening intensified after the Yemeni popular uprising escalated after 2011. The formation of a people's government, which is the main demand of the Yemeni revolutionaries, can strengthen Tehran's interests. Hence, Saudi Arabia, as Iran's main rival in the region, has always tried to maintain the balance of power in the region to the detriment of Iran and to its advantage, and its attack on Yemen and trying to establish an Arab alliance, as well as to establish Media propaganda against Iran is, in fact, rooted in the rise of Iranian power in the region. Based on this, the main question of the leading research is what approach has the Islamic Republic of Iran taken in its foreign policy towards the political developments in Yemen? The findings of the study indicate that the Islamic Republic of Iran, based on the discourse of the Islamic Revolution, by strengthening the revolutionary sense and spiritual and political support of the Shiite movement in Yemen, has tried to establish its regional sphere of influence and power by establishing a Shiite government and ally in this country. Expand Asia in the West and reduce Saudi Arabia's influence and influence in the region. The qualitative research method is explanatory-causal and the data analysis method is based on the use of library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Yemen
  • Islamic Awakening
  • Structural Theory
  • Al-Houthi Movement
1-آل سیدغفور، سیدمحسن و احسان کاظمی و سید محمد موسوی دهموردی(1394)، «تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و نهم، شماره 2، صص 167- 145.
2-تلاشان، حسن(1391)، «انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیک شیعه در یمن»، ادیان، مذاهب و عرفان: شیعه شناسی، سال دهم، شماره 40، صص 30- 7.
3-درایسدل، آلاسدایر و بلیک، جرالد.اچ(1386)، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه: دره میر حیدر، تهران: انتشارات سمت.
4-رستمی، فرزاد و کامران لطفی و سعید پیرمحمدی(1397)، «جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره 41، صص 35- 9.
5-زارعی، علیرضا(1397)، «ریشه ها و نتایج سیاست های تهاجمی عربستان در یمن»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، دوره 7، شماره 74، صص 158- 123.
6-ستودۀ آرانی، محمد و احسان جعفری فر(1397)، «بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه ای عربستان (با تأکید بر بحران سوریه و یمن) »، تاریخ نامة انقلاب، سال دوم، شماره 3، صص 57- 35.
7-عباسی، مجید و سعید گلچین(1394)، «انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک تشیع در یمن: از هویت یابی تا بیداری»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، دوره 7، شماره 13، صص 149-181.
8-عباسی اشلقی، مجید و مرتضی فرخی(1388)، «چارچوبی تحلیلی برای مفهوم امنیت از منظر سازه انگاری»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 6، صص 95-71.
9-علی پور، جواد و سجاد قیطاسی و مهدی دارابی(1397)، «آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریونویسی»، آینده پژوهی دفاعی، سال سوم، شماره 8، صص 71- 51.
10-موسوی، سید محمد و محسن باقری فر(1394)، «نظریه سازه انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن»،فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 14.
11-میررضوی، فیروزه و احمدی لفورکی، بهزاد(1383)، راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج فارس، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر.
12-نجات، سید علی و سیده راضیه موسوی و محمدرضا صارمی(1395)،«راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران بحرین»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره 33، 137-179.
13-نیکو، حمید(1394)،«بیداری اسلامی و چشم انداز اسلام گرایی در یمن»، فصلنامه 15 خرداد، سال دهم، شماره33، صص 122-97.
- 14Aitoraifi, Adel (2012), Understanding the role of state identity in foreign policy decision-making: the rise of Saudi-Iranian rapprochement (1997-2009), PhD thesis, The London School of Economics and Political Science, pp. 1- 349
-15Bergen, Peter (2014), Beyond Iraq: The Future of AQI, in Bombers, Bank Accounts and -- Bleedout: Al-Qa’ ida’s Road in and Out of Iraq, ed. B. Fishman, West Point, NY: U.S. MilitaryAcademy.
- 16Brehony, Noel(2015), “Yemen and the Houthis: Genesis of the 2015 crisis”, Asian Affairs, 26 (2), pp. 232-250
- 17Brooks, Maj J.M. (2018), “Opportunity Knocks: An Analysis of Iranian Actions In Yemen”, Canadian Forces College, pp. 1- 28
- 18Faghihi, Rohollah (June 9, 2015), “Former Iran ambassador: Saudis must accept Houthis”, Available at: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/iran-Yemen-ambassador-houthi.html
- 19Gause, F. Gregory(July 22, 2014), “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, Available at: https://www.brookings.edu/research/beyond-sectarianism-the-new-middle-east-cold-war/
- 20Gimenez Cerioli, Luíza(2018), “Roles and International Behaviour: Saudi–Iranian Rivalry in Bahrain’s and Yemen’s Arab Spring”, Contexto Internacional, vol. 40(2), pp. 295- 317
- 21Guzzini, Stefano (2000), “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, European Journal of International Relations, vol. 6, no. 2, pp. 147-182
- 22Goldberg, Jeffrey (APR 2, 2018), “Saudi Crown Prince: Iran's Supreme Leader 'Makes Hitler Look Good'”, Available at: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/
- 23Hussain, Dilly (April 1, 2015), “Yemen: This is about geopolitical, not sectarian, interests”, Available at: https://ceasefiremagazine.co.uk/yemen-geopolitical-sectarian-interests/
- 24juneau, Thomas(2016), “Iran’s policy towards the Houthis in Yemen: A limited return on a modest investment”, International Affairs 92(3), pp. 647-663
- 25Katzenstein, peter j. (1996), Cultural norms and National security: Police and Military in Postwar Japan, Itnaca: Cornele university press, pp. 1-  328
- 26Khomeini, Ayatollah Ruhollah(1982), Sahife-yc Nour, Vezarat-e Ershad-e Eslami, Tehran, pp. 1- 512
- 27Lenarz, Julie (2017), “Who Are the Houthis and Why Do They Shout “Death to America”?” The Tower, Issue 51,  Available at: http://www.thetower.org/article/houthis/
- 28Lynch, Colum and Robbie Gramer(14 December, 2017), “Haley’s ‘Smoking Gun’ on Iran Met With Skepticism at UN” Foreign Policy, Available at: http://foreignpolicy.com/2017/12/14/nikki-haley-yemen-houthi-rebels-iran-missiles-press-conference-pentagon-skepticism-united-nations-trump-nuclear-deal-diplomacy/
- 29Mabon, Simon(2015), Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East, Library of Modern Middle East Studies, I.B. Tauris, pp. 1- 320
- 30Milani, Mohsen (2013), “Why Tehran Won't Abandon Assad(ism)”, Washington Quarterly, 36(4), pp. 79-93
- 31Onuf, Nicholas ( 1998 ) "Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivist", European Journal of International Relation, Vol. 4 no.3, PP. 143-174
- 32postel, Danny and Nader Hashemi(2017), “Playing with Fire: Trump, the SaudiIranian Rivalry, and the Geopolitics of Sectarianization in the Middle East” Sectarianism and the Politics of Hate, pp. 58- 63
- 33pradhan, Prasanta Kumar(November 25, 2009), “Houthis and external intervention in Yemen”, Available at: http://www.idsa.in/idsacomments/
HouthisandexternalinterventioninYemen_pkpradhan_251109#
- 34Pradhan, Prasanta Kumar (2017), Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia: Bahrain, Yemen and Syria”, Pentagon Press, pp. 1- 294
- 35Selvik, Kjetil (2015), “War in Yemen: the view from Iran”, The Norwegian Peace building Resource Centre, Vol.1 (2), pp. 1- 3
- 36Thompson, William R. (2001), “Identifying Rivals and Rivalries in World Politics”, International Studies Quarterly, 45(4), pp. 557-586
- 37Watanabe, Lisa(2018), “Trump’s Middle East Policy”, Center for Security Studies, ETH Zurich, No. 233, October 16, pp. 1- 4
-38Weir, Shelagh(2014), A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen, University of Texas Press, First Edition edition, pp. 1- 410
- 39Wendt, Alexander (1992), “Anarchy is what State make of it: The Social Construction of power politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2, pp. 391-425
- “40Yemen says Iran funding rebels”, Al -Jazeera, November 16, 2009, at http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/11/2009111675649700628.html.
- 41Zarif, Mohammad Javad (January 10, 2016), “Saudi Arabia’s Reckless Extremism,” New York Times, Available at: http://www.nytimes.com/2016/01/11/opinion/mohammadjavad-zarif-saudi-arabias-reckless-extremism.htm