بررسی تأثیرات اقتصادی متقابل انقلاب اسلامی و اقتصاد سیاسی بین الملل و پیش بینی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: انقلاب‌‌اسلامی یک جریان مقاومت تکاملی تاریخی در دویست سال گذشته است که طی آن مردم مسلمان ایران بعنوان جزئی از مجموعه تمدن ‌اسلامی و بر اساس تکلیف‌الهی و ولایت فقیه عادل، در برابر سلطه‌گری ابرقدرتها و مبانی تمدنی آنها ایستادند. بررسی پیروزیهای بزرگ انقلاب در حفظ و تداوم و رسیدن به اهداف خود و شکست دشمنان هدف این تحقیق است.
روش تحقیق: بر اساس روش تحلیل تاریخی انتقادی و با استفاده از نظرات مکتب انتقادی، به شناخت نظام سلطه و اهداف آن پرداخته شده و به دیدگاه وحیانی انقلاب اسلامی و تاریخ تکاملی ایجاد آن و تقابل آن طی زمان با این نظام پرداخته شده است.
یافته‌های تحقیق: با تسلط آمریکا بر کشور ایران با موقعیت استراتژیک و منابع عظیم ثروت پس از کودتا، آغاز مقاومتی جدید از سوی ملت ایران بود. این مقاومت نهایتاً به پیروزی انقلاب ‌اسلامی بعنوان پیچ سوم تاریخ بشریت منجر شد و زمینه گسترش منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی و تکامل همه‌جانبه و پیشرفت و توسعه نظام جمهوری اسلامی را علیرغم تهاجم همه‌جانبه دشمنان فراهم آورد.
نتیجه: حضور مردم بعنوان نیروی محرکه انقلاب اسلامی و رهبری دینی و نگرش دینی استقلال‌جویانه و اهداف آزادیبخش، موجب مقاومت در برابر هژمونی ‌آمریکا و روابط «قدرت» و «ثروت» حاصل از آن شد. تنها راه رسیدن انقلاب‌‌اسلامی به اهداف خود، ادامه مقاومت ملّت ایران و گسترش جهانی تفکر انقلاب‌اسلامی میباشد. جبهه ‌مقاومت با رهبری ایران بر اساس بنیانهای عقیدتی تشیع و توان آن برای بیداری و سازماندهی و بسیج توده‌های مردم، تا کنون این تهاجمات را علیرغم هزینه‌های سنگین، با شکست مواجه نموده و موجب پیشرفتهای گوناگون کشور نیز گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rearch of Mutual impacts of Islamic Revolution and Internation Political Economic and Prediction of Future

نویسندگان [English]

  • SEYED MOHAMMAD HASHEM pouryazdanparast 1
  • Reza Akbarian 2
  • saeid zahed zahedani 2
  • roohollah shahnazi 2
  • khalillolah sardarnia 3
1 کلبه بلوار نصر کوچه 17/1 پلاک 4
2 Shiraz university economic department
3 shiraz univesity
چکیده [English]

Abstract
Objective: The Islamic Revolution is a process of historical evolutionary resistance over the past two hundred years, during which the Muslim people of Iran, as part of the Islamic civilization, stood up to the domination of the superpowers and their civilizational foundations. The aim of this research is to investigate the great victories of the revolution in maintaining and continuing and achieving the goals and defeating the enemies.
Method: Based on the critical historical analytical method and using the opinions of the critical school, the domination system and its goals have been identified and the historical establishment of the Islamic Revolution and its revelatory view and its confrontation with this system have been discussed over time.
Conclusion:With the domination of the U.S over Iran with its strategic position and huge resources of wealth after the coup, it was the beginning of a new resistance by the Iranian nation. This resistance eventually led to the victory of the Islamic Revolution as the third twist in human history, paving the way for the regional and global expansion of the Islamic Revolution and the all-round development of the Islamic Republic, despite the all-out invasion of enemies.
Results:The presence of the people as the driving force of the Islamic Revolution and the religious leadership and the independence-seeking religious attitude and liberating goals led to resistance to the hegemony of the United States and its "power" and "wealth" relations. The only way for the Islamic Revolution to achieve its goals is to continue the resistance of the Iranian nation and the global spread of Islamic thought.The Iranian-led Resistance Front, based on Shiite ideological foundations and its ability to awaken, organize, and mobilize the masses, has so far thwarted these attacks despite heavy costs and has led to various developments in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords International Political Economy
  • Resistance Front
  • Islamic Revolution
  • Dominance system
  • Hegemony