گفتمان معنوی انقلاب اسلامی و بازتولید قدرت نرم با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام ره شهرری گروه معارف

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

چکیده
انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک انقلاب برخاسته از فرهنگ دینی با تکیه‌ بر معنویت به‌مثابه قدرت نرم توانست به پیروزی برسد و جمهوری اسلامی را تثبیت کند؛ معنویت، مؤلفه‌ای است که در بیانیه گام دوم نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این سند راهبردی موردتوجه قرارگرفته است؛ ازاین‌رو ضرورت دارد جایگاه معنویت در قدرت نرم انقلاب اسلامی مورد بازخوانی قرارگرفته و به مسائلی نظیر « نقش و کارکرد معنویت در ارتقاء قدرت نرم انقلاب اسلامی، شاخصه‌های معنویت دینی و انقلابی، ویژگی گفتمان‌های رقیب نسبت به گفتمان معنوی انقلاب اسلامی، و نقش اساسی عنصر معنویت در افزایش قدرت نرم انقلاب اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی» توجه گردد. در پژوهش حاضر توجه به شاخص‌های معنویت موردنظر بیانیه گام دوم مثل ارزش‌های معنوی اخلاص، ایثار، توکّل، ایمان و عقلانیت مطرح‌شده که در گفتمان رقیب یعنی معنویت‌های نوظهور دیده نمی‌شود و بلکه آن‌ها با به انزوا کشاندن اعضا، فرقه‌گرایی غیرعقلانی و تکثرگرایی افراطی فرقه‌ها و با استفاده از نمادگرایی به دنبال پر کردن خلأ معنوی انسان عصر مدرنیته بوده‌اند که تبیین گفتمان معنوی انقلاب اسلامی برای افکار عمومی راه مقابله با چالش‌ها و مخاطراتی است که جریان‌های نوپدید برای معنویت اصیل انقلابی ایجاد می‌کنند.
کلیدواژه : گفتمان معنوی ، قدرت نرم، بیانیه گام دوم، شاخص‌های معنویت، گفتمان رقیب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The spiritual discourse of the Islamic revolution and the reproduction of soft power with an emphasis on the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

  • mussa yarikhani 1
  • mohamadhadi falahzadeh 2
1 Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Sha
2 adian and mazaheb
چکیده [English]

Abstract
Iran's Islamic Revolution, as a religious revolution, was able to achieve victory and stabilize the Islamic Republic by relying on spirituality as soft power. Spirituality is a component that is considered in the statement of the second step as one of the main axes of this strategic document; Therefore, the position of spirituality in the soft power of the Islamic Revolution needs to be re-read and addressed to issues such as "the role and function of spirituality in promoting the soft power of the Islamic Revolution, the indicators of religious and revolutionary spirituality, the characteristics of competing discourses compared to the spiritual discourse of the Islamic Revolution, and the essential role of the element of spirituality." In increasing the soft power of the Islamic Revolution at the domestic and international levels, attention should be paid. In the present study, attention is paid to the spiritual indicators of the second step statement, such as the spiritual values of sincerity, sacrifice, trust, faith, and rationality, which are not seen in the competing discourses of emerging spiritualities, and instead, by isolating members, irrational sectarianism, and extreme pluralism of sects, and with The use of symbolism has sought to fill the spiritual void of man in the era of modernity, explaining the spiritual discourse of the Islamic Revolution to the public opinion is the way to deal with the challenges and dangers that the new currents create for the original revolutionary spirituality. Keywords: spiritual discourse, soft power, second step statement, indicators of spirituality, rival discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: spiritual discourse
  • soft power
  • second step statement
  • indicators of spirituality
  • rival discourse