ارزیابی مواضع ‌سیاسی نهضت آزادی در فرایند جنگ تحمیلی (با تأکید بر مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

رفتار گروه سیاسی نهضت آزادی در قبال تحولات انقلابی ایران و علل این رفتار همواره مورد توجه پژوهشگران تاریخ معاصر بوده است. بر این اساس ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های رفتاری گروه نهضت آزادی در دوران دفاع مقدس از موضوعات مهم و در خور توجه پژوهش است. به نظر می‌رسد این جریان سیاسی مواضع ضد و نقیضی در قبال جنگ ایران و عراق اتخاذ کرده است از این رو، مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی و مطالعات اسنادی تلاش دارد با کاربست نظریه واگرایی سیاسی، به این سوال پاسخ دهد که«زمینه‌های واگرایی سیاسی نهضت آزادی در فرایند جنگ تحمیلی چه بود و در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه مواضعی اتخاذ کردند؟» یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در آغاز منازعه عراق و ایران، گروه نهضت آزادی به حمایت نظری از دفاع مقدس پرداختند اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی و پس از بازپس‌گیری خرمشهر در 3 خرداد 1363، مواضع این گروه با دگردیسی مواجه گردید و عملکرد نظام سیاسی ایران در مدیریت جنگ تحمیلی را مخالف منافع ملی ایرانیان تلقی کردند. این مواضع موجب گردید تا عموم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر آنها صف‌آرایی کنند و مواضع آنها را ناشی از تمایل به غرب، همکاری با گروه‌های معاند انقلاب اسلامی و تقابل با ولایت فقیه ارزیابی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the political positions of the Freedom Movement in the process of imposed war (with emphasis on the positions of the representatives of the Islamic Council)

نویسندگان [English]

  • tooran mansouri 1
  • Mohamadjavad Harati 2
1 Doctoral student of the history of the Islamic Revolution, Boali Sina University, Hamedan
2 Professor of Faculty of Humanities, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The behavior of the Azadi political group towards Iran's revolutionary developments and the causes of this behavior have always been the focus of contemporary history researchers. Based on this, the evaluation of the performance and behavioral characteristics of the freedom movement group during the Holy Defense period is one of the important issues and worthy of research attention. It seems that this political movement has adopted contradictory positions towards the Iran-Iraq war, therefore, the present article tries to answer this question by applying the theory of political divergence with an analytical-descriptive approach and documentary studies. What were the grounds of the political divergence of the freedom movement in the process of imposed war, and what positions did the representatives of the Islamic Council take? The findings of the article show that at the beginning of the Iraq-Iran conflict, the Freedom Movement group gave theoretical support to the holy defense, but after a short period of time and after the recapture of Khorramshahr on June 3, 1363, the positions of this group changed. was faced and they considered the performance of the Iranian political system in managing the imposed war against the national interests of Iranians. These positions caused the general representatives of the Islamic Council to line up against them and evaluate their positions as a result of their inclination towards the West, cooperation with the groups opposing the Islamic Revolution, and opposition to the religious authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political divergence
  • political groups
  • holy defense
  • war
  • Islamic Council