الگوی تحلیل دیپلماسی مقاومت محور در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 (کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا و انقلاب اسلامی در پژوهشگاه علوم معارف دفاع مقدس)

3 (کارشناس ارشد مسائل انقلاب اسلامی در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس)

چکیده

این مقاله الگوی نظری تحلیل گفتمان مقاومت در حوزه دیپلماسی که برآمده از اندیشه‌‌های رهبران انقلاب است را تدوین و بررسی می‌کند. فرض بر این است که نظریه مقاومت در اندیشه رهبران انقلاب دارای نوعی توان تحلیلی زمینه‌‌مند در حوزه دیپلماسی است که به‌نوعی از جامعیت بیشتری نسبت به سایر نظریات روابط بین‌الملل برخوردار است. ازاین‌رو سؤال این مقاله بر مبنای این پرسش تنظیم می‌‌گردد که جایگاه دیپلماسی مقاومت محور به مثابه یک الگوی تحلیل و بدیل در اندیشه رهبران انقلاب چگونه است؟. بر همین اساس هدف مقاله اثبات این فرضیه است که دیپلماسی مقاومت‌‌محور(وحدت‌محور) در اندیشه رهبران انقلاب، در تمایز با سایر نظریات حوزه روابط بین‌الملل و دیپلماسی رسمی، ماهیت و بنیانی بومی/انقلابی دارد که می‌توان با رجوع به این بنیان‌‌ها الگوی تحلیلی این نوع دیپلماسی را طراحی کرد. در واقع در اندیشه رهبران انقلاب، این نوع دیپلماسی ریشه خود را از نوعی عقلانیت دینی/انقلابی اخذ می کند که قائل به اتخاذ دیپلماسی رسمی عادلانه است و در عین حال در برابر عقلانیت ابزاری حاکم بر مناسبات دیپلماسی رسمی سلطه محور ایستادگی می کند. لذا این مقاله از طریق روشی توصیفی/ تحلیلی فرضیه و هدف خود را اثبات می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The model of analysis of resistance-oriented diplomacy in the thought of Imam Khomeini and the Supreme Leader of the Revolution

نویسندگان [English]

  • mahmoud alipour 1
  • hossein akbari 2
  • Hossein rejaee 3
1 phd of political science in tarbiat modares university
2 Expert in islamic Revolution Issues at the Research Institute for Sacred Defense Sciences and Education
3 Expert in Revolutionary Issues at the Research Institute for Sacred Defense Sciences and Education
چکیده [English]

This article develops and examines the theoretical model of resistance discourse analysis in the field of diplomacy that has emerged from the ideas of the revolutionary leaders. It is assumed that the theory of resistance in the thoughts of the leaders of the revolution has a kind of contextual analysis in the field of diplomacy, which is somewhat more comprehensive than other theories of international relations.Therefore, the issue of this article is based on this question, what is the position of resistance-based diplomacy as an analysis and alternative model in the thought of the leaders of the revolution?. Based on this, the aim of the article is to prove the hypothesis that resistance-oriented (unity-oriented) diplomacy in the thought of the leaders of the revolution, in contrast to other ideas in the field of international relations and official diplomacy, has a native/revolutionary nature and foundation, that It is possible to design the analytical model of this type of diplomacy by referring to these foundations.In fact, in the thought of the leaders of the revolution, this type of diplomacy derives its roots from a kind of religious/revolutionary rationality which believes in the adoption of fair formal diplomacy and at the same time stands against the instrumental rationality that governs the relations of dominance-oriented formal diplomacy.Therefore, this article proves its hypothesis and purpose through a descriptive/analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy of resistance
  • Imam Khomeini
  • Supreme Leader
  • Islamic Revolution
  • analytical-behavioral model