بررسی چگونگی نقش آفرینی علمی حوزه علمیه قم در بعد حفظ و تعالی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

چکیده

حوزه علمیه قم به عنوان پایگاه و مبدا شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) جایگاهی خطیر در حفظ و استمرار و اعتلای انقلاب می تواند داشته باشد که در طول این سال ها، بزرگان نظام اسلامی و حوزه های علمیه همواره بر آن تاکید داشته اند. ادامه مسیر صحیح انقلاب اسلامی بدون تئوری پردازی و مشارکت علمی حوزه های علمیه امکان پذیر نیست زیرا مفهوم از اسلام در ترکیب انقلاب اسلامی، اسلام اجتهادی و فقاهتی است که تامین کننده این بعد، حوزه های علمیه است. کارکردهایی همچون گفتمان سازی، اسلامی سازی علوم انسانی، ایفای نقش در مسیر قانون گذاری و... از موارد مهمی است که نیازمند ایفای نقش حوزه علمیه در بعد رسالت تمدنی خود است.
هدف از این مقاله، بررسی نقش حوزه علمیه قم( به عنوان مرکز اصلی حوزه های علمیه جهان تشیع) در حفظ و اعتلای انقلاب اسلامی است، به این معنا که حفظ و اعتلای انقلاب اسلامی دارای ابعاد و شاخصه هایی است که در این پژوهش چگونگی نقش حوزه علمیه در بعد علمی، پژوهشی و نظریه پردازی مورد بررسی قرار می گیرد.
فرضیه مقاله "بررسی چگونگی نقش آفرینی علمی حوزه علمیه قم در بعد حفظ و تعالی انقلاب اسلامی" این است که نقش آفرینی حوزه های علمیه همانگونه که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، برای حفظ و استمرار و تعالی با مجاهدت علمی و نظری حوزه علمیه قم لازم است.
این مقاله به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی، تبیینی، به بررسی نقش حوزه علمیه قم در حفظ و تعالی انقلاب اسلامی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the scientific role of Qom seminary in the preservation and excellence of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • alireza ostadian 1
  • Hosein Arjini 2
  • mohamd javad norozey 3
1 alireza ostadian
2 Ostad
3 alireza ostadian
چکیده [English]

The seminary of Qom, as the base and origin of the Islamic movement under the leadership of Imam Khomeini (RA), can have an important position in maintaining, continuing and elevating the revolution, which the elders of the Islamic system and the seminaries have always emphasized on during these years. are It is not possible to continue the correct path of the Islamic revolution without theorizing and scientific participation of the seminaries because the concept of Islam in the combination of the Islamic revolution, Islam of ijtihad and jurisprudence, which provides this dimension, is the seminaries. Functions such as creating a discourse, Islamizing the humanities, playing a role in the path of legislation, etc. are important things that require the seminary to play a role in the dimension of its civilizational mission.
The purpose of this article is to examine the role of the Qom seminary (as the main center of seminaries in the Shia world) in preserving and promoting the Islamic revolution, in the sense that the preservation and promotion of the Islamic revolution has dimensions and indicators that in this research, how the role of The seminary is examined in the scientific, research and theorizing dimension.
The hypothesis of the article "Investigation of the scientific role-playing of Qom seminary in the aspect of preserving and improving the Islamic revolution" is that the role-playing of seminaries, as it led to the victory of the Islamic revolution, is to maintain, continue and excel with the scientific and theoretical effort of Qom seminary. its necessary.
This article examines the role of Qom seminary in maintaining and improving the Islamic revolution in a library manner and with a descriptive and explanatory method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qom seminary
  • Islamic revolution
  • spirituality
  • theorizing
  • excellence