الزام شهروندان به رعایت شریعت ازسوی دولت اسلامی و ادلۀ وجوب امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل مهم در حکمرانی دینی، مسئلۀ الزام شهروندان به رعایت شریعت از سوی دولت اسلامی است. به همین خاطر، دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی در رابطه با این مسئله شکل گرفته است. از جملۀ آنها، دیدگاهی است که الزام شهروندان به شریعت را وظیفۀ دولت اسلامی می‌داند. این دیدگاه، همان‌گونه که دولت اسلامی را نسبت به رفاه شهروندانْ مسئول، و تأمین رفاه شهروندان را وظیفۀ آن می‌داند، دولت اسلامی را در برابر شریعت شهروندان نیز مسئول دانسته، تلاش آن را برای تحقق شریعت در جامعه به بهترین شکل ممکن، ضروری می‌داند. برای اثبات اینکه دولت اسلامی نسبت به شریعت شهروندان مسئول است، ادلۀ بسیاری ارائه شده است که از جملۀ آنها، استناد به ادلۀ وجوب امر ‌به ‌معروف و نهی‌ از ‌منکر است. در این مقاله، مستند به منابع معرفت‌شناختی شیعی، این استناد، و اشکالات طرح‌شده دربارۀ آن، مورد بررسی قرار گرفته، و با توجه به ادلۀ امر‌ به ‌معروف و نهی ‌از ‌منکر، محدودۀ دخالت دولت اسلامی در زمینۀ الزام شهروندان به شریعت، تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requiring citizens to observe religious law by the Islamic State And the Evidence of the necessity of enjoining the good and forbidding the evil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abdollahpour 1
  • MohammadJavad Arasta 2
  • Ebrahim Kalantari 3
1 Empty
2 University Of Tehran
3 Tehran University
چکیده [English]

One of the important issues in religious governance is the issue of obliging citizens to observe religious law by the Islamic State. As a result, there are many different perspectives on this issue. Among them is a view that considers the obligation of citizens to religious law to be the duty of the Islamic State. This view, just as it considers the Islamic government responsible for the welfare of the citizens, and its duty to ensure the welfare of the citizens, also considers the Islamic government responsible for the religious law of the citizens, and considers its efforts to implement the religious law in society in the best possible way. In order to prove that the Islamic government is responsible for the religious law of the citizens, many arguments have been presented, among which, citing the arguments of the necessity of enjoining what is good and forbidding what is evil. In this article, based on Shiite epistemological sources, this citation, and the drawbacks proposed about it, have been examined, and according to the evidence of the command to the good and the prohibition of the bad, the scope of the Islamic government's intervention in obliging citizens to religious law has been explained. Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enjoining the good and forbidding the evil
  • Requirement
  • Citizen
  • religious law
  • Islamic government