تحلیل مبانی و مؤلفه های روحیه جهادی در اندیشه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس مدعو دانشگاه بزرگمهر قائنات

3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در منظومه فکری رهبری معظم انقلاب، جهاد با اقسام و انحای گوناگون آن، نقش محوری در پیشرفت و اعتلای کشور دارد. در این میان، در اندیشه ایشان، داشتن فرهنگ و روحیه جهادی، لازمه جهادگری در جهت تحقق آبادانی و عمران کشور دانسته شده و این مهم در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز که به مثابه منشور انقلاب اسلامی در نقطه‌ عطف چهل‌سالگی آن به شمار می‌رود، بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر نظر به اهمیت موضوع، در پژوهشی مسئله‌محور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، با عنایت به اینکه ازیک‌سو استخراج شاخصه‌های روحیه جهادی در آرای رهبری انقلاب به جهت تجارب ارزنده ایشان در مدیریت کلان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ و از دیگرسوی با توجه به اینکه معیار تعیین مؤلفه‌های روحیه جهادی از سوی ایشان به مثابه اسلام‌شناسی حاذق، معارف اصیل و معتبر دینی بوده است، ضمن استخراج شاخصه‌های فرهنگ و روحیه جهادی، به تحلیل مبانی شرعی این شاخصه‌ها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مؤلفه‌های فرهنگ و روحیه جهادی را می‌توان ضمن پنج محور کلی در بیانات معظم‌له مورد شناسایی قرار داد: خودباوری، اعتماد جوانان، تلاش بی‌وقفه، سازماندهی نیروها و تشکیلات و در نهایت خلوص نیت و انجام امور در جهت تأمین رضای الهی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the fundamentals of the components of Jihadi culture and spirit in the thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadiyan 1
  • r s 2
  • m b 3
1 Faculty member of Islamic Jurisprudence and Law Department, Bozormehr Qaenat University, Qaen, Iran
2 M.A
3 Assistant Professor of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the intellectual system of the Supreme Leader of the Revolution, Jihad with its various forms and aspects has a central role in the progress and elevation of the country. In the meantime, in his thought, having a Jihadist culture and spirit is considered necessary for Jihadism in order to realize the prosperity and development of the country, and this is also important in the statement of the second step of the Islamic Revolution, which is considered as the manifesto of the Islamic Revolution in its 40th anniversary. The river is reflected and reflected. The present research examines the importance of the subject, in a problem-oriented research and by adopting a descriptive-analytical method, considering that, on the one hand, extracting the indicators of the jihadist spirit in the opinions of the revolution's leadership is of special importance due to their valuable experiences in the macro-management of the country. he has And on the other hand, taking into account that the criteria for determining the components of the jihadist spirit by him, such as Islamic studies, was authentic and authentic religious education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فرهنگ جهادی
  • خودباوری
  • اعتماد به جوانان
  • سازماندهی نیروها
  • رضای الهی