رهیافتی به نظریۀ شعر انقلاب اسلامی در پرتو سخنان رهبر انقلاب اسلامی دربارۀ شعر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه دروس عمومی و علوم پایه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، حادثه‌ای چند بُعدی بود که کشور ایران را از زوایای گوناگون دستخوش تغییر و دگرگونی کرد. ادبیات و به ویژه شعر که از چند دهه پیش از وقوع انقلاب اسلامی، در خدمت مبارزه با رژیم پهلوی قرار گرفته‌بود، تحت تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی متحوّل شد. این تحوّل هم از نظر قالب، فرم، محتوا و...قابل بررسی است. توجّه دوباره به قالب‌هایی چون دوبیتی و رباعی، مضمون‌یابی‌های نو در بستر شعرهای عاشورایی، مهدوی، فاطمی و نیز کثرت رویش‌های جوان حاکی از تحوّل عمیق شعر فارسی در این مقطع تاریخی است که خود ضرورت پرداختن به تاریخ ادبیات انقلاب اسلامی، سبک شعر انقلاب اسلامی و نظریۀ شعر انقلاب اسلامی را فرا یاد می‌آورد. در جستار پیش رو، تلاش می‌شود با تحلیل و بررسی سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دربارۀ شعر، چهارچوب اصلی نظریۀ شعر انقلاب اسلامی توصیف شود. بر اساس این بررسی، روشن شد که بر اساس نظریۀ شعر انقلاب اسلامی، شعری ارزشمند است که معناگرا و مخاطب گرا باشد. معانی مورد نوجّه در این نظریه نیز معارف دینی و اخلاقی، مسائل روز دنیای اسلام، ارزش‌های انقلاب و از این قبیل است. مخاطب گرا بودن شعر در نظریۀ شعر انقلاب اسلامی نیز بدین معناست که اوّلا شعر باید در برابر جامعه متعهّد و موضع‌دار باشد و ثانیا در زبانی قابل فهم برای مخاطب آفریده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An approach to the poetry theory of the Islamic revolution In the light of the words of the Leader of the Islamic Revolution about poetry

نویسنده [English]

  • hamed safi
Assistant Professor, Department of Basic Sciences and General Courses, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran in 1357 was a multi-dimensional event that changed and transformed the country of Iran from various angles. Literature and especially poetry, which had been serving the fight against the Pahlavi regime for several decades before the Islamic Revolution, was transformed under the influence of the discourse of the Islamic Revolution. This transformation can be examined in terms of format, form, content, etc. Paying attention again to forms such as couplets and quatrains, finding new themes in the context of Ashurai, Mahdavi, Fatimid poetry, as well as the abundance of young poets indicate the deep transformation of Persian poetry at this historical moment, which is the necessity of dealing with the history of Islamic Revolution literature, the poetry style of the Islamic Revolution and It brings to mind the theory of poetry of the Islamic Revolution. In the following essay, an attempt is made to describe the main framework of the theory of poetry of the Islamic Revolution by analyzing and examining the words of Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, about poetry. Based on this study, it became clear that according to the theory of poetry of the Islamic Revolution, a meaningful and audience-oriented poem is valuable. The meanings of this theory are religious and moral education, the current issues of the Islamic world, the values of the revolution, and so on. Audience-orientedness of poetry in the theory of poetry of the Islamic revolution also means that, firstly, poetry must be committed and take a position in front of the society, and secondly, it must be created in a language understandable to the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • Islamic revolution
  • leader of the Islamic revolution
  • theory of poetry