بررسی الزامات سیاستگذاری قومی در جمهوری‌اسلامی ایران با تأکید بر عصر جهانی‌شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

سیاستگذاری در حوزه­های اجتماعی نمایانگر عقلانیت و تلاش برای هدایت و رهبری جامعه و سازمان­دهی اوضاع اجتماعی با مرجعیت بزرگ قدرت حاکم است. لذا یکی از حوزه­های مهم سیاستگذاری، تنوعات قومی است. در این راستا قومیت­ها یکی از حوزه­های مهم اثرپذیر از فرآیند جهانی­شدن است که جمهوری اسلامی ایران را با مسائل جدی و متعددی مواجه ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارائه الزامات مطلوب در سیاستگذاری قومی با تاکید بر عصر جهانی­شدن است. در این راستا، پژوهش پیش­رو درصدد پاسخ به این پرسش است «الزامات سیاستگذاری قومی را در جمهوری اسلامی ایران باتوجه به عصر جهانی شدن کدامند؟» در پژوهش پیش­رو از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته و شیوه گردآوری داده­ها به روش کتابخانه­ای بوده است. فرضیه پژوهش براین است که جمهوری اسلامی می­تواند با در پیش گرفتن الگوی تکثُّرگرای وحدت­گرا برپایه­ی ایرانیت- اسلامیت به عنوان مؤلّفه­ی اصلی توسـعه­ی همه جانبه و متوازن، به مثابه مدل مناسبی برای سیاست­های قومی در ایران توجه داشته باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که عناصری همچون؛ به کارگیری نخبگان قومی در مشاغل و مناصب بومی، تثبیت الگوی شهروندی به عنوان مبنای سیاست، تکثرگرایی فرهنگی، راه­حل­های اقتصادی به عنوان الزامات سیاستگذاری قومی در ایران با توجه به مسئله جهانی شدن نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The requirements of ethnic policy in the Islamic Republic of Iran in the age of globalization

نویسندگان [English]

  • HADIS bagherinia 1
  • Abbas Keshavarz Shokri 2
  • ali morshedizad 3
1 PhD student of Political Studies of Islamic Revolution, Shahid University, Tehran, Iran.
2 Professor of Political Science, Shahid University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Political Science, Shahid University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Policy-making in social spheres represents rationality and efforts to guide and lead the society and organize the social situation with the great authority of the ruling power. Therefore, one of the important areas of policy making is ethnic diversity. In this regard, ethnic groups are one of the important areas affected by the process of globalization, which has made the Islamic Republic of Iran face many serious issues. The purpose of this article is to present the desired requirements in ethnic policy with an emphasis on the era of globalization. In this regard, the current research seeks to answer this question: "What are the requirements and requirements of ethnic politics in the Islamic Republic of Iran, considering the era of globalization?" In the present research, descriptive-analytical method was used and the method of data collection was library method. The hypothesis of the research is that the Islamic Republic can be considered as a suitable model for ethnic policies in Iran by adopting the pluralistic and unitary model based on Iranianness-Islamism as the main component of comprehensive and balanced development. The obtained results indicate that elements such as; Employing ethnic elites in local jobs and positions, establishing the citizenship model as the basis of politics, cultural pluralism, economic solutions as the requirements and requirements of ethnic politics in Iran are mentioned with regard to the issue of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • policy making
  • ethnicity
  • Islamic Republic
  • globalization