عدالت در اندیشه و عمل نخبگان اجرایی جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی و ارزیابی عدالت در اندیشه و عمل در میان نخبگان اجرایی جمهوری اسلامی می باشد؛ اینکه چه نگرش و عملکردی نخبگان اجرایی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با توجه به اهداف انقلاب اسلامی داشته اند؟ تاچه حدودی نیازهای چندساحتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه با توجه به اهداف انقلاب اسلامی مورد توجه نخبگان اجرایی جمهوری اسلامی بوده است؟
روش تحقیق مقاله توصیفی-تحلیلی با رویکرد نهاد گرایی می باشد. سعی خواهد شد با رویکرد نهادگرایی بر اساس نگرش های اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به اسناد و مدارک دست اول و دست دوم، به بررسی و ارزیابی عدالت در اندیشه و عمل نخبگان اجرایی جمهوری اسلامی پرداخته شود.
یافته های پژوهش نشان می دهد؛ نخبگان جمهوری اسلامی(میرحسین موسوی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد) براساس اندیشه های اسلامی(بااثرپذیری از اندیشه لیبرالیستی و سوسیالیستی) و قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر تحقق نیازهای چندساحتی جامعه، به دنبال تحقق تک ساحتی نیازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با توجه به خواسته های جامعه بودند که منجر به مغفولیت نیازهای چندساحتی شد. این مساله به نوبه خود محرومیت نیازهای چندساجتی جامعه را به همراه داشت و منجر به پیروزی دولتهای با ترجیحات تک ساحتی نیازهای جامعه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Justice in thought and action of executive elites of the Islamic Republic

نویسنده [English]

  • mohammad hasan jabbari
Faculty member of Payame Noor University
چکیده [English]

This article seeks to examine and evaluate justice in thought and action among the executive elites of the Islamic Republic; What is the attitude and action of the executive elites of the Islamic Republic in achieving justice in the social, political and economic spheres according to the goals of the Islamic Revolution? To what extent have the social, political and economic needs of the society been considered by the executive elites of the Islamic Republic in view of the goals of the Islamic Revolution?
The research method is analytical-descriptive with an institutionalist approach. We will try to study and evaluate justice in the thought and action of the executive elites of the Islamic Republic with an institutionalist approach based on Islamic attitudes and the Constitution of the Islamic Republic, according to first and second hand documents.
Research findings show; the elites of the Islamic Republic (Mir Hossein Mousavi, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Seyyed Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad) based on Islamic ideas (influenced by liberal and socialist ideas) and the Constitution of the Islamic Republic based on meeting the multidimensional needs of society, sought the one-dimensional realization of social, political and economic needs according to the demands of society, which led to the neglect of multidimensional needs. This, in turn, deprived the society of its multi-faceted needs and led to the victory of states with one-dimensional preferences for the needs of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice
  • Islam
  • West
  • the executive elite of the Islamic Republic