منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

نویسندگان

1 دکترای تاریخ گرایش ایران دوره‌ی اسلامی

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است با تأکید بر آیات قرآنی ضمن پاسخگویی به چیستی جنگ نرم، الگوی جنگ نرم را در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی فهم و تحلیل نماید و در ادامه مبانی و مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهد. بقاء و استمرار نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار وابستگی زیادی به قدرت نرم دارد و این مؤلفه‌ای است که نظام های اقتدارگرا به‌شدت از آن محرومند. افزایش قدرت نرم توانایی جذب افکار، اذهان و قلوب مردم را فراهم می‌کند و از طرفی دیگر منجر به هم افزایی و ذخیره‌سازی قدرت سخت و نیمه‌سخت در مواقع بحرانی می شود. این تحقیق نشان می‌دهد پایه و اساس قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام‌های لیبرال دموکراسی غربی از نوع قدرت نرمی است که بر پایه ارشاد است و نه اجبار و اغواء و لذا این نوع قدرت باز تعریفی از نگرش آیات قران به قدرت است. مبانی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از فرهنگ اسلام ناب محمدی است که توانسته افکار و اذهان مردم ایران را به‌خود جلب کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sources of I.R.Irans Soft Power with Emphasis on Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ali Mortazavi Emami zavvaerh 1
  • Asghar Eftekhari 2
  • Hosain Harsij 3
1 PhD period of the history of the Islamic Tendency
2 Associate Professor of Islamic Studies and Political Science Faculty of the University of Imam Sadeq (AS)
3 Associate Professor of Political Science, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify different sources of Soft Power  in I.R.Iran. Nowadays we have a lot of theories which  try to  analysis soft power in different countries but most of them are secular and because of this can not  give us a correct and  perfect  interpretation  of I.R.Irans  power.
Authors in this paper rely on  Holy Quran – as the  main source for producing and  interpretation of  Soft Power in Islamic discourse –show that soft power in I.R.Iran  has deep-rooted in Islam. Accordingly we can offer to:
1. Believe in Allah which  make man strong .
2.  Islamic Morality which make man effective.
3.Spirituality which make  man  attractive.
4.Justice  which make man stable.
5.Unification which make society powerful.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power .Holy Quran. Soft War. Islamic Democracy. Justice. Islamic Revolution