نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس و دکترای رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم

چکیده

با وجود گذشت بیش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأکیدات مکرر سران انقلاب بر سیاست صدور انقلاب هنوز این هدف به‌صورت مطلوب محقق نشده است (تاریخچه). بنابراین بررسی اینکه چرا صدور انقلاب به کندی پیش رفته و ارائه راهکارهای که این هدف را تسریع بخشد ضرورت دارد (مسأله) هدف این مقاله شناسایی راهکارهایی است که امکان صدور انقلاب اسلامی را در فضای منطقه‌ای کنونی که برآمده از فرایند بیداری اسلامی است تقویت نماید، از این رو مقاله بیش از آنکه در جستجوی شناخت توصیفی و یا تحلیلی فرایند صدور انقلاب باشد در صدد است تا راهبرد مشخصی را برای تقویت تأثیرگذاری ایران بر فرایند بیداری اسلامی ملت‌های عرب خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه دهد (هدف).
این مقاله بر اساس روش توصیف تحلیلی- علی است که بر اساس آن تأثیرات متغیر متسقل دیپلماسی فرهنگی بر صدور انقلاب اسلامی به‌عنوان متغیر وابسته سنجیده می شود (روش).
در این راستا مقاله با تأکید به اینکه مؤلفه فرهنگی قدرت ملی ایران مؤثرتر از سایر مؤلفه ها است، اتخاذ راهبرد دیپلماسی فرهنگی را مفید در حصول به مقصود دیده است. در این راستا ابعاد گوناگون دیپلماسی فرهنگی نیز معرفی شده که شامل دیپلماسی رسانه‌ای، علمی، ورزشی، حج و مناسک مذهبی و دیپلماسی شهری است (یافته).
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of cultural diplomacy in The spread of the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Araghi
Branch of Islamic Azad University faculty member Dr. Baqer Qom University of Political Science
چکیده [English]

Despite more than three decades of the Islamic Revolution in Iran and the leaders of the revolution, the policy emphasis on the revolution has not achieved the desired aim for. (History), so check why the revolution has been slow and the solutions that need to accelerate this (issue)
certain Arab nations to strengthen the influence of Iran on the Islamic awakening in the Middle East and North Africa offer. ( Goal(
This article is based on descriptive Ali is based on the effect of exporting the Islamic Revolution Mtsql cultural diplomacy as the dependent variable is measured. (Method)
The article stressed that the cultural component of national power is more effective than other components, cultural diplomacy strategy has been useful in achieving the objective. In this regard various aspects of cultural diplomacy has also been introduced, including diplomacy, media, science, sports, pilgrimage and religious rites and city diplomacy. (Results)
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Islamic Bydray
  • power circuits
  • cultural diplomacy