نظریه سازه‌انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله و انقلاب یمن

نویسندگان

1 دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده

بدون شک انقلاب اسلامی ایران یکی از مؤثرترین تحولات در دهه‌های اخیر خاورمیانه محسوب می‌شود، و روح و اندیشه این انقلاب در بسیاری از تحولات منطقه‌ای به‌طور چشمگیری تأثیرگذار بوده است. با توجه به اهمیت تحولات اخیر در خاورمیانه هدف پژوهش حاضربررسی، تجزیه وتحلیل ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در بطن این تحولات برای انقلاب اسلامی ایران در راستای تأثیرگذاری و الگودهی به این جنبش‌ها به‌ویژه جنبش مردم یمن می‌باشد. ارتباط انقلاب اسلامی ایران با تحولات دهه­ی اخیر خاورمیانه، از مباحثی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده و پژوهش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. از طرفی تحولات اخیر یمن از مباحثی است که سؤالات فراوانی را پیش‌روی پژوهشگران قرار داده و فهم آینده مسایل مرتبط با این حوزه را از اهمیت فراوانی برخوردار ساخته است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در جنبش الحوثی (انصارالله) و تحولات اخیر یمن داشته است؟ و بازتاب‌های آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در مسلمانان به‌ویژه شیعیان کشور یمن به چه صورت بوده است؟ یافته اصلی این نوشتار دلالت می‌کند که جنبش انصارا... و انقلاب مردم یمن، به‌دلیل ماهیت شیعی از انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته است و انقلاب این کشور با الگوپذیری از انقلاب اسلامی ایران تا کنون به پیروزی‌هایی دست یافته است. نگارنده با استفاده از چهارچوب نظری سازه‌انگاری و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد دستیابی به عوامل زیرساختی ایجاد اعتراض‌های مردمی در این کشور و شناخت ماهیت این جنبش، و ارتباط آن با انقلاب اسلامی ایران می‌باشد، زیرا که این امر مهم برای پیش‌بینی تحولات بعدی منطقه ضروری است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructive theoery and the reflection of Islamic revolution of Iran on ansarollah movement and revolution of yeman

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad Mosavi 1
  • Mohsen Bageri Far 2
1 Associate professor of p.n.u
2 M. A student of political science
چکیده [English]

Islamic revolution of iran is undoubtedly considered as one the most influential develapments of middle-east in recent decades and Its sprit and ideology have substantially influenced many regional developments.The relation of Islamic revolution of Iran with developments of middle-east in recent decades also the effect of Islamic revolution on this issue is a matter which has appealed to the researchers and many studies have been conducted in this regard.on the other hand,recent developments in the rigion of yaman and understanding the future of the issues related to this are of crucial importance to the reseachers .due to the importance of recent developments in the middle-east this study is aimed at examining and analyzing opportunities and challenges within these developments for islamic revolution of iran to exert influence on these movments. the main finding of this article implies that Islamic revolution of iran has influenced on revolution of yaman.descriptive-analytical methed has been applied in this study based on a quantitative methed and the tools gathering data as well as library sources , internet and documents.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansarollah movement
  • revolution of yaman
  • Islamic Revolution of Iran
  • emam khomainy
  • Constructive theory