بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نویسنده

استادیار گروه الهیات، دانشگاه پیام نور

چکیده

این نوشتار تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد . شوه کار در این پژوهش بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به آثار به‌جای مانده از ایشان اعم از سخنرانی، پیام، کتاب، اعلامیه، و سیره‌ی عملی ایشان نسبت به بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و خصوصاً بین جوانان می‌باشد.
  در این نوشتار از تأثیر اندیشه‌های امام خمینی(ره) در قالب سخنرانی کتاب و اعلامیه‌های ایشان سخن به میان آمده است و نقش هدایت‌گری و بیدارگری ایشان نسبت به مسلمانان و جوانان کشورهای اسلامی منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته همچنین اعتراف دوست و دشمن نسبت به برانگیختن روح تعهد بیداری و خودباوری و ظلم‌ستیزی ایشان نسبت به مسلمانان منطقه و تأثیر شگرف اندیشه‌های سیاسی ایشان نسبت به بیدرای اسلامی بحث و ارزیابی شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening In Political Thinking Of Imam Khomeini (RH)

نویسنده [English]

  • Hussein Esmaeeli
Assistant Professor of Payam Noor University
چکیده [English]

The present research has descriptive- analytic approach. The research findings indicate that Imam Khomeini had a key and central role in Islamic awakening. Relying on Islamic values and self confidence of Muslims all over the world and their resistance against global hegemonic systems, he has called Muslims for empathy and sympathy and has always considered the thread of colonialism.
Role of Imam Khomeini (RH) in Islamic Awakening And Uprising Against Global Hegemonic system
Transformational intellectual leadership has played a major role in development of practical approach to uprising against hegemonic system. At the time when global hegemonic system has expanded and imposed its intellectual, cultural, political and economic dominance all over the world and all schools of the world have bowed against arrogant hegemony, Imam Khomeini (RH),s practical strategies and genuine Islamic leadership could change views toward human and society and pose both fundamental theoretical and practical challenges for hegemonic system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (RH)
  • Islamic awakening
  • hegemonic system
  • Islamic Revolution