شاخصه‌های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی (با تأمّل بر آموزه‌های نظری و سیره‌ی عملی امام خمینی(ره))

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بررسی ابعاد گوناگون شخصیت علمی ‌و معنوی و بازخوانی اندیشه­های حکومتی و مدیریتی امام خمینی(ره) و معرفی آن به نسل­های آینده وظیفه­ای خطیر برای نخبگان و فرهیختگان علمی‌و پژوهشگران کشور است، تا از این رهگذر، گستره و عمق این تأثیر علمی‌و فرهنگی بر توده­ها و آحاد ملت اسلامی‌بازشناسی شده و ترویج اندیشه­­های دینی امام راحل در حوزه­های مدیریت و رهبری انجام پذیرد. مقاله­ی حاضر در صدد تبیین شاخصه­های رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی‌با تأمّل بر آموزه­­های نظری و سیره­ی عملی حضرت امام خمینی(ره) می­باشد که به شیوه­ی توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع و متون دینی مرتبط در این زمینه از جمله کتاب صحیفه امام نگاشته شده است. نتایج حاصله نشان می­دهد: خودسازی و تهذیب نفس، تکلیف­مداری، مسئولیت­پذیری، عدالت­محوری، قانون­مداری، انتقاد پذیری، بصیرت و آگاهی، صداقت و راستگویی، امانت­داری، ساده­زیستی، تواضع و فروتنی و رفق و مدارا به­عنوان صفات رهبران خدمتگزار در نظام جمهوری اسلامی‌از دید حضرت امام(ره) می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of servant leaders in the Islamic Republic (By reflecting theoretical teachings and practical manner of Imam Khomeini (RA))

نویسندگان [English]

  • Siroos ganbari 1
  • Javad manafi 2
1 Associat professor at bu-ali sina university
2 Phd student at bu-ali sina university
چکیده [English]

Assessing different aspects of scientific and spiritual character and Fetching governance and management ideas of Imam Khomeini (RA) and introducing it to future generations is important task for the elite and scientific intellectuals and researchers in the country, So through that the breadth and depth of this scientific and cultural impact on people and the all individual Islamic citizens to recognize and carried out the promotion of the religious ideas of Imam Khomeini in the areas of management and leadership. This paper sought to explain Indicators of servant leaders in the Islamic Republic, by reflecting theoretical teachings and practical manner of Imam Khomeini (RA) which was written with a descriptive- analytical method with reference to religious texts and related resources in this field, including the Imam Scripture book. The results show: improve oneself and self-purification, task-oriented, accountability, justice, rule-based, criticism, insight and knowledge, honesty and truthfulness, integrity, simplicity, humility and tolerance are as the servant leadership's traits in the Islamic Republic of sight Imam Khomeini (RA).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant leadership
  • The Islamic Republic
  • Imam Khomeini
  • Indicators