مبانی قرآنی جواز مشارکت سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

بر اساس آیات قرآن کریم، زن و مرد هر دو از یک هویت و حقیقت انسانی واحد و یکسان برخوردارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.در این پژوهش با بررسی تفسیری برخی آیات مرتبط با جایگاه و شئون زنان، برداشت‌های نادرست و تلقی‌های محدودیت ‌انگارانه درباره‌ی حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در جامعه و انقلاب اسلامی با استناد به نظریات فریقین مردود دانسته شده است. در این پژوهش کتابخانه‌ای، پس از برشمردن مصادیق و مواردتجلی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه اسلامی از قرآن کریم و سیره معصومین، مبانی جواز مشارکت سیاسی آنان در انقلاب اسلامی، استنباط و تببین شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic principals of women political contribution permissibility in Islamic revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Sharifi
Associate professor of Allameh Tabataba’ee university
چکیده [English]

According to the Quranic verses bothMen and women have a unique and similar identity and reality and no one of them is superior to another.
In this researchafter exegetical investigation of some verses related to dignity and position of women, unsound commentaries and narrow minded receiving about social attendance and political participation of women in society and Islamic revolution were rejected according to two sects' opinions.
In this library based method research after mentioning the evidences of political and social contribution of women in Islamic society from Quran and traditions the principals of permissibility of their political contribution in Islamic revolution were deduced and explained.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Women
  • political contribution
  • Islamic Revolution