مؤلفه‌های اتحاد اسلامی در اندیشه امام و رهبری و جایگاه آن در انقلاب اسلامی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

از اصلی‌ترین مبانی اندیشه، سیره و منش امام خمینی، که بازخورد بیرونی آن به‌عنوان سیاست راهبردی انقلاب اسلامی بروز نموده، توجه به اتحاد امت اسلامی است. به همین جهت، وحدت کلمه، پرهیز از تفرقه، تمرکز بر مشترکات، اتحاد و همدلی و منافع امت اسلامی از آموزه‌های اصیل و دیرین امام راحل و خلف صالحش، رهبر معظم انقلاب اسلامی است. واکاوی و بررسی مؤلفه‌ها و تعیین معیارهای این آموزه راهبردی، مسئله‌ای است که این مقاله عهده‌دار پاسخ آن است. ضرورت این پژوهش، علاوه بر اهمیت موضوعی، کاربردی و راهبردی آن، اثبات این واقعیت است که از دید امام (قده)، اتحاد امت اسلامی، نه یک تاکتیک و روش، بلکه ضرورتی فطری و فریضه‌ای الهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Islamic Unity in Imam Khomeini and the Leader`s Thought and Its Place in Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • Baha`oddin Qahramani Nejad Shayeq
Assistant professor at Tehran University.
چکیده [English]

One most fundamental principle of Imam Khomeinie`s thought, manner of life and character, having appeared as Islamic Revolution`s strategy, lies in his attention to the unity of Islamic community. Such being the case, unity of word, avoiding disunity, emphasizing what in common, unity and sympathy and the interests of Islamic community have been regarded as one essential and durable teaching of Imam and his true successor, the great leader of Islamic Revolution. The study of this strategic teaching and its norms have been into put forward in the paper. As is shown, rather than its being
an important, applicable and strategic topic, necessity of the study lies in its being as a natural necessity and a Divine duty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • the Supreme Great Leader
  • Islamic Revolution
  • Unity in Word
  • Unit Community