ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

در سال­های اخیر بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث مختلفی را پیرامون ضرورت­های طرح و تدوین چنین الگویی بوجود آورده است. با توجه به اهمیت بالای اندیشه­های حضرت آیت­‌الله خامنه­‌ای در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بحث حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که «چه عواملی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر حضرت آیت­‌الله خامنه‌­ای ضروری کرده­‌اند؟» بنابراین هدف اصلی بحث، بررسی ضرورت­‌های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت­‌الله خامنه­‌ای است. در این بحث سعی شده از آغاز پیش­‌داوری و فرضیه­‌ای تعیین نگردد. با این حال یافته­های بحث که مبتنی بر تحلیل بیانات، نظرات و گفتمان مقام معظم رهبری درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، حکایت از آن دارد که ناکارآمدی الگوهای غربی توسعه (مفهوم تک ‌بُعدی، ماهیت غیر دینی و مادی و همچنین اهداف و آرمان­های دنیوی)، ارایه تعریف بومی و مستقل از پیشرفت (عدم تبعیت بی­چون و چرا از الگوها و نظریه­‌های غربی توسعه، استخراج مبانی نظری و شیوه‌ه­ای تحقق الگو از منابع اسلامی، بومی­‌سازی تجربه­‌ها و دستاوردهای نظریه­‌ها و الگوهای سایر ملل و طراحی متناسب با ویژگی‌­های فرهنگی و تاریخی ایران) و تبیین الگویی مبتنی بر شاخصه­ها و ارکان اسلامی (مسئله مبدأ، مسئله معاد، مسئله عدم تفکیک دنیا و آخرت، مسئله انسان و نگاه اسلام به انسان، مسئله حکومت، مسئله عدالت و نگاه غیرمادی به اقتصاد) از جمله عواملی هستند که تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر حضرت آیت­‌الله خامنه­‌ای ضروری کرده­‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Developing the Islamic Iranian Pattern of Progress from the Perspective of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Shoeib Bahman 1
  • Masood Jafarinejad 2
  • Alireza Golshani 3
1 Ph.D. student of political science, Islamic Azad University of Shahreza (IAUSH).
2 Assistant Professor of Political, Islamic Azad University of Shahreza (IAUSH)
3 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University of Shahreza (IAUSH)
چکیده [English]

In recent years, the discussion of the Islamic model of progress in Iran has raised a number of issues surrounding the design and development of such a model. Considering the importance of the ideas of Ayatollah Khamenei about the Islamic model of Iran's progress, the present discussion seeks to answer this fundamental question: "from the perspective of Ayatollah Ali Khamenei, what factors have made the Islamic model of Iran’s progress so important?" Therefore, the main purpose of the discussion is to examine the necessity of developing the Islamic model of progression from the point of view of Ayatollah Ali Khamenei. In this discussion, attempts have been made to not predict any prejudices and hypotheses. Nevertheless, the findings of the discussion, which are based on the analysis of the statements, opinions and discourse of the Supreme Leader on the Islamic model of Iran, show that: the ineffectiveness of the Western patterns of development (the one-dimensional concept, the non-religious and material nature, as well as the earthly goals and aspirations), providing a definition of indigenous and independent development (the non-compliance of the Western models and theories of development, the extraction of theoretical foundations and the methods of realizing the model from Islamic sources, the abandonment of the experiences and achievements of theories and patterns of other nations and designs tailored to the cultural and historical features of Iran) and explaining the pattern based on the indices and elements of Islam (the issue of origin, the issue of resurrection, the inseparable issue of the world and the hereafter, the human issue and the view of Islam towards man, the issue of government, the issue of justice and the immaterial view of the economy) are among the factors that made the development of the Islamic model of Iran’s progress a necessity in the perspective of Khamenei's ayatollah.
K
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern
  • Progress
  • Development
  • Islamic Iranian model of progression
  • Ayatollah Ali Khamenei