نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به مثابه یک رویداد، مجموعه­‌ای در هم تنیده از عوامل گوناگون و به عنوان یک جریان پیکری نامی از رخدادهایی بی­شمار محسوب می­شود. پر واضح است که برای مطالعه­‌ی ابعاد گسترده چنین پدیده­‌ای نیاز به مطالعات گسترده­ای است. هدف این مقاله شناخت وجوه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی در قالب بررسی دوره دکتری بین رشته­ای طراحی شده و در حال اجرا است. از این رهگذر سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که رشته­‌ی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی چگونه توانسته است به شناختی جامع از حوزه­‌ی معرفتی سیاسی انقلاب اسلامی دست یابد؟ یافته­‌های پژوهش بر اساس روش کیفی تحلیل و مطالعات اسنادی که جمع آوری داده­های آن مبتنی بر ابزار فیش برداری بوده است، نشان می­‌دهد که قرار گرفتن مفهوم انقلاب اسلامی بر تقاطع چهار حوزه‌­ی روش شناختی اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی اسلامی، آینده پژوهی انقلاب اسلامی، و بازتاب انقلاب اسلامی توانسته است به مثابه مدلی منسجم با کاربست چهار روش گوناگون و البته متقاطع به شناخت مناسب راجع به بعد سیاسی انقلاب اسلامی نایل شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Political Studies of the Islamic Revolution As An Interdisciplinary Field

نویسندگان [English]

  • Zahed Ghaffari Hashjin 1
  • Mohammad Aghaii 2
1 Associate Professor of Political Science at Shahed University
2 PhD Student, Political Studies of Islamic Revolution, Shahed University
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, as an event, is considered to be an interconnected set of factors and as a natural phenomenon of incalculable events. It is clear that extensive study of the wide dimensions of such phenomena requires extensive studies. The purpose of this article is to identify the aspects of the political studies of the Islamic Revolution in the form of the doctoral multidisciplinary field. Therefore, the main question of the present research is how has the political studies of the Islamic Revolution achieved a comprehensive understanding of the epistemic political domain of the Islamic Revolution? The research findings were based on the qualitative method of analysis and documentary studies that compiled with taking notes, show that the concept of the Islamic revolution at the intersection of the four methodological areas of; political thought of the leaders of the Islamic Revolution, the political sociology of the Islamic Republic of Iran, the future studies of the Islamic Revolution, and the reflection of the Islamic Revolution have been able to serve as a coherent model using four different methods and helped to proper understanding of the political dimension of the Islamic Revolution.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political studies of the Islamic revolution
  • methodology
  • political thought of the leaders of the Islamic Revolution
  • political sociology of the Islamic Republic
  • futures studies of the Islamic Revolution
  • reflection of the Islamic Revolution